Oportunitate pentru tineri și organizațiile de tineret: Devino membru CNTM

Consiliul Național al Tineretului din Moldova invită organizațiile de tineret să depună dosarele la concursul de selectare a noilor membri CNTM. Selecția organizațiilor de tineret va avea loc în cadrul Adunării Generale, care se va petrece pe data de 21-23 Iunie 2024.

Consiliul Național al Tineretului din Moldova este constituit din: 

Organizații Membre (OM) – membri cu drepturi depline care reprezintă organizații neguvernamentale apolitice de tineret la nivel național și local cu personalitate juridică confirmată prevederilor legale.

Camera Consultativă (CC) – o structură consultativă, fără drept de vot, care are misiunea de a promova cooperarea dintre structurile de tineret, altele decât organizațiile de tineret înregistrate oficial care nu sunt membrii CNTM (grupurile de inițiativă, aripile de tineret a partidelor politice și altele).

Scopul CNTM: 

 • Contribuirea la dezvoltarea sectorului asociativ de tineret durabil, pluralist și democratic din Republica Moldova;
 • Sporirea participării tinerilor și asociațiilor de tineret în societate și în procesul de luare a deciziilor;
 • Colaborarea cu instituțiile de specialitate în vederea promovării politicilor de tineret pentru realizarea obiectivelor comune;
 • Apărarea intereselor legale, drepturilor și libertățile tinerilor;
 • Reprezentarea intereselor membrilor CNTM și tinerilor neasociați în relație cu instituțiile naționale și internaționale;
 • Oferirea membrilor asociației suport financiar, informațional, consultare, lobby, training, etc. 

Oportunități și beneficii pentru membri:

 • Veți fi parte a celei mai mari rețele naționale de organizații din întreaga țară;
 • Veți avea oportunitatea de a interacționa și stabili parteneriate cu organizațiile de tineret din Moldova;
 • Veți beneficia de suport informațional, material și financiar pentru realizarea activităților ce corespund misiunii CNTM;
 • Veți avea acces la o platformă de promovare și diseminare a informațiilor despre și pentru tineret;
 • Veți fi parte a proceselor de capacitare și implicare internațională având ca obiectiv  schimb de experiență și bune practici cu alte organizații de tineret internaționale, etc.

Cerințe față de candidați:

Organizații Membre: 

 • Să fie organizație necomercială (ONG), să lucreze cu tinerii și să aibă organul de conducere format din tineri;
 • Să accepte principiile Convenției Europene pentru Drepturile Omului;
 • Scopurile statutare ale asociației să fie orientate spre dezvoltarea personalității tinerilor și integrarea lor în viața publică;
 • Să aibă o reputație ireproșabilă și fără afiliere politică;
 • Să militeze pentru drepturile omului, transparență, bună guvernare, etc.

Camera Consultativă:

 • Să accepte principiile Convenției Europene pentru Drepturile Omului;
 • Scopurile să fie orientate spre dezvoltarea personalității tinerilor și integrarea lor în viața publică;
 • Să aibă o reputație ireproșabilă;
 • Să militeze pentru drepturile omului, transparență, bună guvernare, etc.;
 • Să reprezinte una din următoarele structuri:
  • Aripi de tineret a partidelor politice din Republica Moldova;
  • Consilii raionale/municipale de tineret;
  • Consilii raionale/municipale ale elevilor;
  • Organizațiile societății civile care realizează activități pe sectorul de tineret;
  • Grupurile de inițiativă de tineret cu o activitate continuă pe parcursul anilor;
  • Structurile de tineret cu activitate în afara țării, dar reprezentative pentru tinerii din Republica Moldova;
  • Cluburi de dezbateri si analize;
  • Alte structuri.

Conținutul dosarului de participare

Organizații Membre: 

Camera Consultativă: 

 • Cererea pentru dobândirea calității de membru CC CNTM;
 • Copia Certificatului de înregistrare și a Statutului Partidului Politic (în cazul aripilor de tineret);
 • Confirmarea din partea Partidului Politic cu privire la aderarea structurii în calitate de membru CC (în cazul aripilor de tineret)
 • Copia Certificatului de înregistrare a Partidului Politic (în cazul aripilor de tineret)
 • Lista fondatorilor și echipei actuale;
 • Pentru grupul de inițiativă, lista membrilor, scopul acestui grup și rezultatele obținute
  • Raport de activitate pentru anul financiar precedent celui de aderare, numărul de membri, resurse umane și tehnice, activități desfășurate, persoanele de contact, precum și alte date relevante.

Dosarele pot fi depuse până la data de 15 Iunie în formă electronică la adresa corespondenta@cntm.md, sau fizic în ziua Adunării Generale.


Alte noutăți

Prioritățile Tinerilor în Alegerile Prezidențiale și Rolul Lor în Contextul Integrării Europene!

Citește

Better Learning Programme/BLP1

Citește

Youth Summer Camp: Safety, Security, and Mental Well-being

Citește

Prioritățile Tinerilor în Alegerile Prezidențiale și Rolul Lor în Contextul Integrării Europene

Citește

Tinerii au nevoie de tine!

Devino organizație membru CNTM!

Redirecționează 2% către CNTM și contribuie la proiecte pentru tineri!

Denumire juridică

Asociatia Obstească”CONSILIUL NATIONAL AL TINERETULUI DIN MOLDOVA”

Adresă juridică

Republica Moldova, Chisinau, str. Petru Rares, 18

Cod Fiscal

1009620000712

Denumirea băncii

BC Moldindconbank SA, filiala Centru Chisinau

SWIFT

MOLDMD2X309

Codul bancar

MD56ML000000002251709693

Contacte

Telefon: (+373) 22 233 088

Fax: (+373) 22 235 175

Email: cntm.corespondenta@gmail.com, cntm.contabilitate@gmail.com

Sari la conținut