• AEGEE-Chișinău

  Abreviere: 
  AEGEE
  Domeniu de activitate: 

  Educație interculturală

  Președinte: 
  Andrei Dodiță
  Persoană de contact: 
  Lucia Gori
  Adresă: 
  Chișinău, str.Vlaicu Pârcălab 52 (ULIM), of. 218
  Email: 
  aegeechisinau@yahoo.com

  AEGEE-Chișinău este o organizaţie non-guvernamentală, non-profit și cu profil interdisciplinar care încurajează mobilitatea europeană a tinerilor şi prezintă tinerilor europeni cultura şi diversitatea spaţiului moldovenesc. AEGEE-Chișinău organizează foarte multe proiecte utile şi interesante pentru tineri, printre care şi proiectul de schimb intercultural „Summer University”.

 • AIESEC

  Abreviere: 
  AIESEC
  Domeniu de activitate: 

  Leadership, voluntariat, schimb internațional

  Președinte: 
  Juanpi Ramos González
  Persoană de contact: 
  Liuba Mihai
  Adresă: 
  Chișinău, str. Titulescu 8
  Email: 
  moldova@aiesec.net

  AIESEC este o organizaţie globală, non-politică, non-profit, condusă de studenţi şi recent absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior. Este o reţeaua globală de tineri, prezentă în 126 de ţări şi teritorii, destinată dezvoltării potenţialului de leadership pentru aducerea un impact pozitiv în societate.

 • Alianța Studenților din Moldova

  Abreviere: 
  ASM
  Domeniu de activitate: 

  Educație, interesele studenților.

  Președinte: 
  Nicolai Loghin
  Persoană de contact: 
  Grumeza Mihaela
  Adresă: 
  Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab 52, of. 907.
  Email: 
  office@aliantastudentilor.md

  Constituie organizația ce reprezintă interesele studenților din Moldova. ASM este deschisă pentru toți studenții, indiferent de convingerile politice, religioase, etnice sau cele de ordin cultural, orientări sexuale sau statut social. Membrii reprezintă interesele studenților și operează conform principiilor.

 • AO „Principii Sănătoase”

  Abreviere: 
  PrinSan
  Președinte: 
  Olga Cernelev
  Persoană de contact: 
  Olga Cernelev
  Email: 
  prinsan@hotmail.com

 • Asociaţia Naţională a Scouţilor din Moldova

  Abreviere: 
  ONSM
  Domeniu de activitate: 

  Educarea tinerei generaţii

  Președinte: 
  Sergiu Chirica
  Persoană de contact: 
  Vasile Godoroja
  Adresă: 
  str. Bucureşti 68, et. 5, of. 500
  Phone: 
  022232491
  Email: 
  scout_moldova@yahoo.com

  Asociaţia Naţională a Scouţilor din Moldova este o mişcare educativă a tinerilor şi copiilor, apolitică şi neguvernamentală, bazată pe voluntariat, deschisă cetăţenilor Republicii Moldova, indiferent de rasă, credinţă, naţionalitate, sex, conform principiilor şi metodei elaborate de fondatorul Mişcării Scout Robert Baden-Powell.

 • Asociația Oberliht

  Domeniu de activitate: 

  Artă și cultură.

  Președinte: 
  Vladimir US
  Adresă: 
  Chișinău, str. Gh. Asachi 53/1, lit. „A”, subsol.
  Email: 
  evs-tineret@oberliht.org.md

  Asociaţia Tinerilor Plasticieni din Moldova Oberliht este organizaţie neguvernamentală, binevolă, neafiliată politic, constituită în formă de Organizaţie Obştească de Tineret, care urmăreşte beneficiul public.

 • Asociația Obștească Centrul Internațional pentru Protecţia și Promovarea Drepturilor Femeii „La Strada”

  Domeniu de activitate: 

  Protecția și respectarea drepturilor femeii.

  Președinte: 
  Ana Revenco
  Persoană de contact: 
  Eugenia Maxim
  Phone: 
  Oficiu - 022234906, Telefonul de Incredere – 0 8008 8008, Telefonul Copilului – 116 111, Linia Fierbinte – 0 800 77777
  Email: 
  office@lastrada.md, voluntari@lastrada.md

  Asociaţia Obştească Centrul International pentru Protecţia şi Promovarea Drepturilor Femeii „La Strada” (Centrul Internaţional „La Strada”) există pentru a asigura şi promova protecţia drepturilor şi intereselor legale ale beneficiarilor săi – categoriile social vulnerabile – la toate nivelele: individual, legislativ şi executiv. Timp de un deceniu şi mai bine de activitate, centrul activează pentru a asigura o lume fără trafic de fiinţe umane pri