Mai ai la dispoziție 3 zile să te înscrii la programul de mini-granturi, lansat de CNTM

Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM), structura asociativă a 60 de organizații de tineret, ce promovează drepturile tinerilor și reprezintă interesele organizațiilor de tineret în procesul de elaborare, implementare și evaluare a politicilor de tineret, cu suportul Ministerului Tineretului și Sportului, lansează programul de mini granturi, în cadrul Programului de Granturi.

În 2017 CNTM își prioritizează să susțină Organizațiile de Tineret din cele mai diverse zone ale țării prin consolidarea instituțională și crearea de instrumente interne în domeniul dezvoltării instituționale pentru a le asigura acestora o mai bună stabilitate internă și continuitatea creșterii și dezvoltării organizațiilor de tineret la nivel local.

În acest context, CNTM cu sprijinul Ministerului Tineretului și Sportului, demarează un program complex privind capacitarea organizațiilor de tineret prin programe și intervenții instituționale, din care face parte și programul de mini-granturi pentru dezvoltarea instituțională a organizațiilor și grupurilor de inițiativă de tineret. acest programul de mini-granturi este instrumentul bun in acordarea sprijinului necesar organizațiilor atât din mediul urban cât și din mediul rural.

Scopul programului este de a consolida consecutiv organizațiile sectorului asociativ de tineret fiind accesibil pentru un număr mare de organizații de tineret. Programul de mini-granturi are o importanță deosebită pentru organizațiile de tineret, în special pentru organizațiile de tineret ce activează doar la nivel local, pentru care reprezintă o dificultate dobândirea de granturi ce ar putea fi utilizate pentru realizarea obiectivelor și scopurilor instituționale. Rezultatele proiectelor vor fi prezentate sub forma de instrumente reale, practici și eficiente de dezvoltare instituțională. Fiecare organizație de tineret va putea adapta și utiliza aceste instrumente în vederea optimizării proceselor organizaționale și buna guvernare.

 • CNTM încurajează participarea tuturor asociațiilor obștești de tineret, inclusiv a organizațiilor de tineret din Găgăuzia și Transnistria.
 • Prioritate li se va oferi organizațiilor care au fost evaluate instituțional (sau sunt evaluate la momentul desfășurării programului) de către CNTM (în baza matricei tip), organizațiilor în care sectorul de tineret nu este dezvoltat și numărul de asociații de tineret este redus;
 • Durata de implementare a unui proiect nu trebuie să depășească 1 lună, cu începerea implementării acestuia din 28 septembrie 2017;
 • Valoarea totală a unui grant nu poate depăși suma de 5000 lei;
 • Rezultatele for fi anunțate pe 20 septembrie, încheierea contractelor va avea loc pe 25/26 septembrie;
 • Perioada de raportare narativă și financiară finală 10 noiembrie 2017. 

Organizațiile de tineret interesate de aplicare, trebuie să prezinte următoarele documente:

 1. Formularul de participare;
 2. Bugetul proiectului;
 3. Lista Fondatorilor, Consiliului de Conducere și a Membrilor organizației;
 4. CV-ul organizației;
 5. Formularul de evaluare instituțională completat
 6. Alte documente relevante.

Acte relevante:

Termenul-limită de aplicare este 17 septembrie, ora 23.59. Dosarele recepționate după termenul-limită nu vor fi luate în considerație de către juriu. Rezultatele procesului de selecție vor fi anunțate până pe  20 septembrie 2017. Dosarele de aplicare se transmit prin e-mail la cntm.corespondenta@gmail.com cu titlul „Asistență instituțională și capacitare ” sau se aduc sub formă fizică la sediul CNTM – bd. Petru Rareș 18, Chișinău, Republica Moldova.

Pentru orice întrebări sau neclarități, contactați:

Cristina Milescu, 

Coordonatoarea Direcției Dezvoltare Instituțională,

Consiliul Național al Tineretului din Moldova

tel. (+373 22) 233 088, 069011215,

e-mail cristina.milescu@cntm.md.

Proiectul „Capacitarea organizațiilor de tineret prin programe și intervenții instituționale” este implementat de A.O. Consiliul Național al Tineretului din Moldova cu susținerea financiară a Ministerului Tineretului și Sportului în cadrul Programului de Granturi 2017.

Alte noutăți

Prioritățile Tinerilor în Alegerile Prezidențiale și Rolul Lor în Contextul Integrării Europene!

Citește

Better Learning Programme/BLP1

Citește

Youth Summer Camp: Safety, Security, and Mental Well-being

Citește

Prioritățile Tinerilor în Alegerile Prezidențiale și Rolul Lor în Contextul Integrării Europene

Citește

Tinerii au nevoie de tine!

Devino organizație membru CNTM!

Redirecționează 2% către CNTM și contribuie la proiecte pentru tineri!

Denumire juridică

Asociatia Obstească”CONSILIUL NATIONAL AL TINERETULUI DIN MOLDOVA”

Adresă juridică

Republica Moldova, Chisinau, str. Petru Rares, 18

Cod Fiscal

1009620000712

Denumirea băncii

BC Moldindconbank SA, filiala Centru Chisinau

SWIFT

MOLDMD2X309

Codul bancar

MD56ML000000002251709693

Contacte

Telefon: (+373) 22 233 088

Fax: (+373) 22 235 175

Email: cntm.corespondenta@gmail.com, cntm.contabilitate@gmail.com

Sari la conținut