Consiliul Național al Tineretului din Moldova recrutează mai mulți experți!

Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM) este o structură umbrelă a 34 organizații de tineret ce întrunește interesele tinerilor din Republica Moldova și servește drept o platformă națională a sectorului asociativ de tineret ce acționează în interesele tinerilor atît în țară cît și peste hotarele acesteia. Conform Strategiei CNTM, actualmente sunt stabilite 5 direcții de activitate strategică a organizației: (i)Educația tinerilor; (ii)Drepturile tinerilor și incluziunea socială; (iii) Dezvoltarea organizațiilor și inițiativelor de tineret; (iv) Politici de tineret și (v) Abilitarea economică a tinerilor.

În cadrul proiectului ”Inițiativa Comună a Șanselor Egale pentru Tineri”, finanțat de către Fundația Est-Europeană, în parteneriat cu Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”, din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Suedia, Consiliul Național al Tineretului din Moldova planifică să realizeze o  serie de analize independente care vin să analizeze impactul politicilor publice asupra tinerilor din RM, după cum urmează:

  1. Analiza Planului de Acțiuni al Strategiei de consolidare a relațiilor interetnice în RM pentru anii 2017-2027, din 2017 până în prezent. Pentru mai multe detalii accesați ToR.

În anul 2020, se terminaseră implementarea Planului de acțiuni la Strategia de consolidare a relațiilor interetnice în RM pentru anii 2017-2020, fapt ce impune Guvernul să inițieze procesul de adoptare a următorului plan de acțiuni pentru implementarea Strategiei. În această ordine de idei, în cadrul proiectului, ne propunem să analizăm impactul Strategiei asupra dezvoltări și incluziunii tinerilor din categoria minorităților etnice și carențele acesteia și să propunem o serie de recomandări decidenților pentru elaborarea noului plan de acțiuni al strategiei.

  1. Studiu privind monitorizarea și evaluarea gradului de implementare a Programului național privind controlul alcoolului pe anii 2012-2020 și impactul acestuia asupra tinerilor. Pentru mai multe detalii accesați ToR.

Prin Hotărîrea Guvernului Nr. 360 din 06.06.2012 a fost aprobat Programul național privind controlul alcoolului pe anii 2012-2020. Scopul prezentului Program este de a preveni şi de a reduce efectele negative ale consumului de alcool asupra sănătății publice, stării sociale şi economice prin politici eficiente şi măsuri intersectoriale la nivel național şi local. Astfel, ne propunem să evaluăm impactul acestei strategii asupra tinerilor și identificarea recomandărilor și priorități de viitor.

  1. Analiză cu privire la impactul COVID asupra drepturilor tinerilor. Pentru mai multe detalii accesați ToR.

Așa cum situația pandemică a afectat considerabil situația tinerilor în educație, câmpul muncii, și participarea eficientă, ne propunem să facem o analiză aprofundată asupra impactului și efectelor pe termen lung a pandemiei asupra tinerilor și incluziunea lor socială cu accent pe măsurile Guvernului de susținere a tinerilor în domeniul muncă, protecție socială, sănătate, etc și eficiența acestor măsuri.

Rezultatele acestuia ne vor ajuta să punem bazele noilor documente strategice în acest domeniu care va ajuta Guvernului să pună accentele pe realitățile constatate și recomandările înaintate.

Dosarul de aplicare va fi transmis până în data 28 februarie 2021, prin e-mail la cntm.corespondenta@gmail.com cu mențiunea „Servicii de expertiză_Studiu privind controlul alcoolului”. Pentru întrebări de clarificare, vă rugăm să contactați Secretarul General al CNTM, Roman Banari, la adresa de e-mail roman.banari@cntm.md sau la numărul de telefon (+373 22) 23 51 75.

Alte noutăți

Prioritățile Tinerilor în Alegerile Prezidențiale și Rolul Lor în Contextul Integrării Europene!

Citește

Better Learning Programme/BLP1

Citește

Youth Summer Camp: Safety, Security, and Mental Well-being

Citește

Prioritățile Tinerilor în Alegerile Prezidențiale și Rolul Lor în Contextul Integrării Europene

Citește

Tinerii au nevoie de tine!

Devino organizație membru CNTM!

Redirecționează 2% către CNTM și contribuie la proiecte pentru tineri!

Denumire juridică

Asociatia Obstească”CONSILIUL NATIONAL AL TINERETULUI DIN MOLDOVA”

Adresă juridică

Republica Moldova, Chisinau, str. Petru Rares, 18

Cod Fiscal

1009620000712

Denumirea băncii

BC Moldindconbank SA, filiala Centru Chisinau

SWIFT

MOLDMD2X309

Codul bancar

MD56ML000000002251709693

Contacte

Telefon: (+373) 22 233 088

Fax: (+373) 22 235 175

Email: cntm.corespondenta@gmail.com, cntm.contabilitate@gmail.com

Sari la conținut