Selectăm un trainer/grup de traineri/ companie de training pentru oferirea serviciilor de formare privind participarea tinerilor în procesele decizionale

DL: 2024-04-19

Expirat

Context: Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM) este o structura asociativă a 36 de organizații de tineret, ce promovează drepturile tinerilor și reprezintă interesele organizațiilor de tineret în procesul de elaborare, implementare și evaluare a politicilor de tineret, cu o experiență de peste 25 de ani.

CNTM în cadrul proiectului Îmbunătățirea capacității și Dialogului Politic al Consiliului Național al Tineretului din Moldova” cofinanțat de Uniunea Europeană și guvernul Republicii Federale Germania, lansează un apel public de selectare a unui trainer sau grup de traineri/ companie de training pentru oferirea serviciilor de formare privind participarea tinerilor în procesele decizionale.

Obiectul apelului:

Consiliul  Național al Tineretului din Moldova solicită oferte de preț pentru selectarea unui trainer sau grup de traineri / companie de training care să livreze un curs pentru formare privind participarea tinerilor în procesul decizional, colectarea de date, accentuând ciclul politicilor, rolul tinerilor în luarea deciziilor și principiile bugetare în politicile publice pentru membrii CNTM și membrii Grupului de Advocacy pentru Tineret. Modulul de formare va fi dezvoltat pe baza legislației naționale a Moldovei și a instrumentelor pentru monitorizarea, evaluarea și susținerea implementării lor.

Activitatea este destinată  pentru împuternicirea și capacitarea a 20 de reprezentanți ai OSC de tineret și este planificată pentru 30 aprilie – 02 mai în afara Chișinăului.

LocațieChișinău, Republica Moldova
Termen limită pentru depunerea dosarului19 aprilie 2024
FuncțiaTrainer/grup de traineri / companie de training
Proiectul de referință„Îmbunătățirea capacității și Dialogului Politic al Consiliului Național al Tineretului din Moldova”  cofinanțat de Uniunea Europeană și guvernul Republicii Federale Germania prin proiectul ‘EU4Youth: Implicarea și Abilitarea Tinerilor’
Durata contractuluimai 2024
Limba de lucruRomână

Sarcinile Prestatorului

Trainerul / grupul de traineri / compania de training urmează să livreze un curs pentru formare. În cadrul cursului de instruire se propune să fie abordate subiecte cum ar fi:

 • Incursiune cu privire la politicile publice de tineret;
 • Participarea tinerilor în procesul decizional;
 • Prezentarea din perspectiva de trainer a strategiilor și instrumentelor care să faciliteze participarea efectivă a tinerilor în procesele decizionale;
 • Rolul tinerilor în luarea deciziilor și principiile bugetare în politicile publice pentru membrii CNTM și membrii Grupului de Advocacy pentru Tineret.
 • Prezentarea din perspectiva de trainer a gândirii critice pentru problemele și viitorul tinerilor provocări fundamentale cu care se confruntă sectorul de tineret.
 • Prezentarea din perspectiva de trainer a metodelor de advocacy și creșterea gradului de conștientizare pentru participarea tinerilor în procesul decizional.

Trainingul va fi organizat în limba română, pentru un număr total de 20 persoane și va dura 3 zile, 30 aprilie – 02 mai 2024. Trainingul va fi organizat în afara Chișinăului.

Cheltuielile pentru organizarea sesiunilor vor fi acoperite de CNTM, Prestatorul urmează să indice în oferta financiară doar costurile pentru pregătirea și livrarea cursului.

Livrabile și angajamente:

În general, se așteaptă ca perechile de „formatori” să contribuie la consolidarea și/sau creșterea capacității în rândul reprezentanților organizațiilor de tineret în ceea ce privește politici de tineret,si participarea tinerilor în procesele decizionale la nivel local, rolul tinerilor în elaborarea politicilor de tineret bazat pe evidențe, advocacy și gândire critică etc prin oferirea cursului de 3 zile în conformitate cu proiectul planului de formare prezentat ca parte a metodologiei și agendei lor propuse în cadrul procesului de selecție.

Cerințe de selecție față de trainer/ grup de traineri/ companie de training

 • Minim 3 ani experiență în activități de instruire și facilitarea grupurilor în contextul educației non-formale, preferențial cu certificare corespunzătoare (10 puncte).
  • Experiență de livrare a cursurilor de formare și interacțiunea cu sectorul asociativ de tineret (20 de puncte).
  • Cunoștințe suplimentare (abilități dovedite) în comunicare (vizuală, scrisă și orală) și tehnici de prezentare (10 de puncte).
  • Reputația ireproșabilă, deschis spre colaborare și orientat spre soluții (10 puncte).
  • Agenda și Metodologia de lucru propusă (25 de puncte).
  • Oferta financiară (25 de puncte).

Oferta și depunerea dosarelor:

Oferta de participare la concurs va conţine informație concisă cu indicarea următoarelor:

 • Copia certificatului de înregistrare/extrasului pentru persoană juridică și CV-urile experților.
 • Certificate de capacitare în calitate trainer și formator în caz că le dețineți.
 • Lista beneficiarilor anteriori, numele și datele de contact a acestora.
 • Un proiect al planului de curs (Agenda și metodologia propusă), care să indice abordarea generală și metodele sugerate.
 • Oferta financiară cu indicarea costului per zi și total pentru pregătire/ training în MDL, brut.

Deadline pentru depunerea dosarului: Termenul limită de prezentare a ofertelor este 19 aprilie 2024.

Candidații pot să aplice în perechi. Ofertele pot fi prezentate de către persoane fizice și/sau juridice. Oferta trebuie să fie datată și semnată și expediată prin e-mail la adresa corespondenta@cntm.md  cu  mențiunea „ Training privind participarea tinerilor în procesele decizionale” în subiectul mesajului.

Pentru informații suplimentare, nu ezitați să contactați persoana responsabilă, la adresa de e-mail: corespondenta@cntmm.md sau telefon 068473648.

Notă: CNTM își rezervă dreptul să nu aleagă niciun candidat în cazul în care ofertele primite nu vor corespunde cerințelor sale.

*Această publicație a fost realizată cu sprijinul financiar din partea  Uniunii Europene și guvernului Republicii Federale Germania în  cadrul proiectului ‘EU4Youth: Implicarea și Abilitarea Tinerilor’.  Conținutul publicației reprezintă responsabilitatea exclusivă a  autorului și nu reflectă opiniile Uniunii Europene sau ale guvernului Republicii Federale Germania.

Altele

Apel public privind achiziționarea unui aparat de aer condiționat pentru oficiul CNTM

Citește

Apel Public pentru Selectarea a 2 Traineri și 1 Facilitator pentru Youth Summer Camp

Citește

Apel Public pentru selecția localităților beneficiare ale programului de mentorat al Consiliului Național al Tineretului din Moldova

Citește

Apel Public pentru pozițiile de Mentor în cadrul Consiliului Național al Tineretului din Moldova

Citește

Tinerii au nevoie de tine!

Devino organizație membru CNTM!

Redirecționează 2% către CNTM și contribuie la proiecte pentru tineri!

Denumire juridică

Asociatia Obstească”CONSILIUL NATIONAL AL TINERETULUI DIN MOLDOVA”

Adresă juridică

Republica Moldova, Chisinau, str. Petru Rares, 18

Cod Fiscal

1009620000712

Denumirea băncii

BC Moldindconbank SA, filiala Centru Chisinau

SWIFT

MOLDMD2X309

Codul bancar

MD56ML000000002251709693

Contacte

Telefon: (+373) 22 233 088

Fax: (+373) 22 235 175

Email: cntm.corespondenta@gmail.com, cntm.contabilitate@gmail.com

Sari la conținut