Consiliul Național al Tineretului din Moldova anunță concurs de selectare a unui expert/grup de experți pentru hartarea serviciilor disponibile pentru tinerii refugiați!

Expirat

Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM) este structura asociativă a 36 de organizații de tineret, ce promovează drepturile tinerilor și reprezintă interesele organizațiilor de tineret în procesul de elaborare, implementare și evaluare a politicilor de tineret. Fiind fondat la 18 februarie 1999, CNTM activează în baza următoarelor principii de organizare și funcționare: solidaritate, autonomie organizațională și funcțională, transparență, libertatea opiniei și a exprimării, eligibilitatea organelor de conducere, egalitatea deplină în drepturi a membrilor, profesionalism.

CNTM este în căutarea unui expert care va elabora carta serviciilor disponibile pentru tinerii refugiați din ucraina oferite de Guvern, autoritățile locale, organizațiile internaționale și ONG-urile locale și/sau naționale.

Obiectivele cercetării: Identificarea serviciilor adresate refugiaților (în particular tinerilor) din Republica Moldova și tipul acestora, disponibilitatea și accesibilitatea serviciilor pentru refugiați la nivel local și național corelat cu numărul de refugiați precum și identificarea carențelor și/sau lipsurilor în prestarea unor astfel de servicii de către Guvern, APL-uri, organizații internaționale și ONG-uri locale și naționale

Candidații trebuie să întrunească următoarele condiții:

 • Experiență demonstrată în elaborarea analizelor și studiilor analitice;
 • Abilități bune de comunicare și interacțiune cu reprezentanții instituțiilor de stat la nivel central și local precum și ONG-uri locale și naționale;
 • Cunoașterea sistemului de protecție socială și a sectorului de tineret din Republicii Moldova;
 • Cunoașterea cadrului legislativ național cu privire la refugiați;
 • Cunoașterea sistemului ONU cu privire la refugiați și problematica cu care se confruntă această categorie de populație în Republica Moldova;
 • Cunoașterea limbilor română, engleză și rusă;

Cerințe față de candidat:

 • Colectarea datelor privind serviciile disponibile pentru refugiați;
 • Elaborarea hărții serviciilor disponibile pentru refugiați în Republica Moldova și prestatorii acestora;
 • În baza materialelor colectate, elaborarea unui raport/studiu privind serviciile disponibile refugiaților;
 • Prezentarea studiului în cadrul Conferinței Naționale a Tineretului din 12 August și definitivarea acestuia în urma feedback-ului recepționat.

Dosarul candidatului trebuie să conțină:

 • CV-ul candidatului;
 • Metodologia de cercetare;
 • Portfolio cu materiale similare realizate anterior;
 • Oferta financiară, cu indicarea onorariului net pentru o zi de lucru, inclusiv și cheltuielile de transport.

Deadline pentru depunerea dosarului de aplicare 11.07.2022 până la ora 22:00.

Prima versiune a studiului de evaluare va fi prezentat spre feedback pe 01 august 2022, versiunea finală va fi prezentată în cadrul Conferinței Naționale a Tineretului care se va desfășura pe 12 august 2022.

Dosarul candidatului va fi expediat pe adresa de email cntm.corespondenta@gmail.com cu mențiunea ”Harta_serviciilor_pentru_refugiați”

În cazul în care apar întrebări sau neclarități vă rugăm să apelați la persoana de contact Roman Banari, Secretar General CNTM, la adresa de email cntm.corespondenta@gmail.com sau la numărul de telefon 022235175

Altele

Национальный Cовет Молодежи Молдовы (CNTM) в поиске преподавателей румынского языка, математики, английского языка и химии! 

Citește

Consiliul Național al Tineretului din Moldova anunță concurs pentru pozițiile Biroului de Administrare și Comisia de Cenzori CNTM

Citește

Termeni de referință pentru selectarea unei companii media pentru producerea unui spot video

Citește

Apelul Public de contractarea serviciilor de logistică

Citește

Tinerii au nevoie de tine!

Devino organizație membru CNTM!

Redirecționează 2% către CNTM și contribuie la proiecte pentru tineri!

Denumire juridică

Asociatia Obstească”CONSILIUL NATIONAL AL TINERETULUI DIN MOLDOVA”

Adresă juridică

Republica Moldova, Chisinau, str. Petru Rares, 18

Cod Fiscal

1009620000712

Denumirea băncii

BC Moldindconbank SA, filiala Centru Chisinau

SWIFT

MOLDMD2X309

Codul bancar

MD56ML000000002251709693

Contacte

Telefon: (+373) 22 233 088

Fax: (+373) 22 235 175

Email: cntm.corespondenta@gmail.com, cntm.contabilitate@gmail.com

Sari la conținut