CNTM anunță concurs de selectare a unei companii de audit

Expirat

Consiliul Național al Tineretului din Moldova anunţă concurs de selectare a unei companii de audit în vederea efectuării auditului financiar al proiectului “Enahancing Youth Enagagement in Moldova” implementat cu suportul financiar al organizației The Danish Youth Council (DUF)”. Activitatea de audit urmează a fi desfășurat în perioada imediat următoare contractării.

Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM) este structura asociativă a 36 de organizații de tineret, ce promovează drepturile tinerilor și reprezintă interesele organizațiilor de tineret în procesul de elaborare, implementare și evaluare a politicilor de tineret.

Fiind fondat la 18 februarie 1999, CNTM activează în baza următoarelor principii de organizare și funcționare: solidaritate, autonomie organizațională și funcțională, transparență, libertatea opiniei și a exprimării, eligibilitatea organelor de conducere, egalitate deplină în drepturi a membrilor, profesionalism.

Termeni de referință

Auditul financiar al proiectului are ca scop expunerea opiniei asupra situației contabilității și a managementului financiar, asupra veridicității în dările de seamă contabile și fiscale a situației reale conform contractului de grant pentru perioada de activitate 01/09/23 – 31/12/23 .

Auditul financiar general va fi efectuat conform standardelor (IFAC and/or INTOSAI) și trebuie să conțină opinia clar exprimată în formă scrisă.

Cerințe față de candidat

· Prezentarea Raportului de audit, verificat și semnat de auditorul responsabil și prezentat asociației conform termenilor stabiliți.

· Raportul de audit trebuie să indice clar opinia generală de audit, detaliile privind metodologia de audit și scopul.

· Efectuarea auditului în conformitate cu standardele internaționale de audit de către auditor calificat și licențiat.

· Raportul de audit va fi prezentat în 2 exemplare, în limba engleză și limba română.

· Auditul se va desfășura în perioada ianuarie – februarie 2024.

Raportul final de audit trebuie depus până la data de 15 februarie 2024.

Persoanele interesate vor expedia prin email la adresa corespondenta@cntm.md dosarul de aplicare denumit ”audit-financiar-CNTM” care va conține:

· Numele companiei de audit;

· Oferta de preț;

· Certificate ale companiei;

· Numele auditorului;

· Licențe și certificări ale auditorului;

· Anii de experiență în audit;

· Experiență în auditarea proiectelor finanțate de organizații internaționale;

· Calitatea de membru al unei asociații profesionale sau internaționale.

Data limită pentru aplicare: 16/01/2024.

 Pentru mai multe detalii, ne puteți contacta prin email: corespondenta@cntm.mdcontabilitate@cntm.md sau la nr. de telefon (022) 235 175.

*Aceste activități au fost organizate în cadrul proiectului” Îmbunătățirea Implicării Tinerilor din Moldova”, implementat de Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova, în parteneriat cu Consiliul Național al Tineretului din Danemarca, cu suportul financiar al New Democracy Fund.

Altele

Apel public privind achiziționarea unui aparat de aer condiționat pentru oficiul CNTM

Citește

Apel Public pentru Selectarea a 2 Traineri și 1 Facilitator pentru Youth Summer Camp

Citește

Apel Public pentru selecția localităților beneficiare ale programului de mentorat al Consiliului Național al Tineretului din Moldova

Citește

Apel Public pentru pozițiile de Mentor în cadrul Consiliului Național al Tineretului din Moldova

Citește

Tinerii au nevoie de tine!

Devino organizație membru CNTM!

Redirecționează 2% către CNTM și contribuie la proiecte pentru tineri!

Denumire juridică

Asociatia Obstească”CONSILIUL NATIONAL AL TINERETULUI DIN MOLDOVA”

Adresă juridică

Republica Moldova, Chisinau, str. Petru Rares, 18

Cod Fiscal

1009620000712

Denumirea băncii

BC Moldindconbank SA, filiala Centru Chisinau

SWIFT

MOLDMD2X309

Codul bancar

MD56ML000000002251709693

Contacte

Telefon: (+373) 22 233 088

Fax: (+373) 22 235 175

Email: cntm.corespondenta@gmail.com, cntm.contabilitate@gmail.com

Sari la conținut