Apel Public pentru pozițiile de Mentor în cadrul Consiliului Național al Tineretului din Moldova

DL: 2024-07-10

Expirat

Titlul poziției:

Mentor pentru Autoritățile Publice Locale 

Număr de poziții:

5 mentori

Context:

Consiliul Național al Tineretului din Moldova  lansează un program de suport și mentorat pentru cca 10 localități din țară, cu accent sporit pentru acordarea suportuui dedicat primăriilor din mediul rural a țării. Scopul acestui program este de a sprijini autoritățile publice locale în elaborarea planurilor locale de acțiune și a bugetelor dedicate tineretului, precum și în dezvoltarea regulamentelor interne privind proiectele și programele de tineret și co-managementul, dar și alte priorități ce vor fi stabilite în parteneriat cu APL I parteneră de proiect.

Scopul poziției:

Mentorii vor oferi suport și ghidare metodologică,  tehnic și consultanță autorităților locale beneficiare în procesul de elaborare, implementare și monitorizare a planurilor de acțiune și a bugetelor pentru tineret conform necesităților identificatea în parteneriat cu beneficiarii de proiect, contribuind la dezvoltarea durabilă și participativă a politicilor de tineret la nivel local.

Responsabilități și sarcini:

 • Ghidarea și suportul APL în procesul de dezvoltare a strategiilor și planurilor locale de acțiune dedicate tineretului, regulamente de activitate și politici conexe,  asigurându-se că acestea sunt inclusive și reflectă nevoile identificate a beneficiarului de proiect.
 • Suport în elaborarea bugetelor pentru inițiativele de tineret, asigurându-se că fondurile sunt alocate eficient și în mod transparent și în corespundere cu necesitățile tinerilor din localitate.
 • Asistență și ghidare în crearea și actualizarea regulamentelor interne pentru proiectele și programele de tineret, dezvoltarea programului local de granturi și regulamentul acestuia.
 • Oferirea de îndrumări și suport cu privire la instituționalizarea comisiilor consultative de tineret pe principii de co-management, astfel încurajând parteneriatele între APL și organizațiile de tineret.
 • Alte servicii de suport în dezvoltarea politicilor și regulamentelor pe domeniul de tineret la necesitatea beneficiarilor de proiect (APL I)

Calificări și competențe:

 • Studii superioare în științe sociale, administrație publică, politici de tineret sau domenii conexe.
 • Experiență demonstrată în elaborarea și implementarea politicilor și programelor de dezvoltare, cu specific de tineret care va constitui un avantaj la etapa de selecție.
 • Experiență demonstrată în lucru cu autoritățile administrației publice locale.
 • Cunoștințe solide în domeniul managementului de proiect și bugetării participative.
 • Abilități excelente de comunicare și facilitare.
 • Cunoașterea contextului local și a problemelor specifice tineretului din Republica Moldova.

Durata și locația:

Pozițiile de mentor sunt pe o perioadă de   cca 5 zile lucrătoare pentru fiecare primărie, în dependență necesitățile identificate. Mentorii vor lucra îndeaproape cu APL din cele cca 10 localități selectate și vor avea sesiuni de consultanță atât fizic cât și online.

Procedura de aplicare:

Candidații interesați sunt invitați să trimită CV-ul, metodologia de lucru propusă, oferta financiară și o scrisoare de intenție la adresa de email a CNTM până la data de 10 iulie 2024. 

În scrisoarea de intenție, vă rugăm să specificați experiența relevantă și motivația pentru a deveni mentor în acest program.

Dosarele urmează a fi depuse la adresa de email: corespondenta@cntm.md cu mențiune tematicii e-mailului ”Dosar expert pentru APL I” 

Contact:

Pentru întrebări suplimentare și informații detaliate, vă rugăm să contactați Coordonatorul Proiectului, Grigore Rînja la tel. +37362141470

Această activitate este implementată de către Consiliul Național al Tineretului din Moldova, ca parte a proiectului Dezvoltarea Capacității Organizațiilor de Tineret și Implicarea Tinerilor în Procesele Decizionale, cu suportul Agenției Naționale pentru Tineret, prin intermediul Programului anual de Granturi pentru Organizațiile de Tineret 2024.

Altele

Apel Public pentru Selectarea a 2 Traineri și 1 Facilitator pentru Youth Summer Camp

Citește

Apel Public pentru selecția localităților beneficiare ale programului de mentorat al Consiliului Național al Tineretului din Moldova

Citește

Apel Public pentru selectarea a 7 agenți de outreach din raionul Hîncești

Citește

Termeni de Referință (ToR) pentru Cercetarea privind Rolul UE în Îmbunătățirea Democrației și Angajamentului Tinerilor în Moldova

Citește

Tinerii au nevoie de tine!

Devino organizație membru CNTM!

Redirecționează 2% către CNTM și contribuie la proiecte pentru tineri!

Denumire juridică

Asociatia Obstească”CONSILIUL NATIONAL AL TINERETULUI DIN MOLDOVA”

Adresă juridică

Republica Moldova, Chisinau, str. Petru Rares, 18

Cod Fiscal

1009620000712

Denumirea băncii

BC Moldindconbank SA, filiala Centru Chisinau

SWIFT

MOLDMD2X309

Codul bancar

MD56ML000000002251709693

Contacte

Telefon: (+373) 22 233 088

Fax: (+373) 22 235 175

Email: cntm.corespondenta@gmail.com, cntm.contabilitate@gmail.com

Sari la conținut