Strategia de Dezvoltare a Sectorului de Tineret a UTA Găgăuzia pentru 2023-2026

Strategia de dezvoltare a Sectorului de Tineret a UTA Găgăuzia este un document de politică de stat ce vizează consolidarea și orientarea acțiunilor administrației publice regionale în raport cu sectorul de tineret pentru perioada 2023-2026. Aceasta a fost elaborată în conformitate cu prioritățile, strategiile și programele în domeniul tineretului la nivel internațional, național și local.

Scopul general al strategiei este de a crea condiții pentru socializarea efectivă a tinerilor, dezvoltarea potențialului tinerilor și utilizarea acestuia în interesul dezvoltării inovatoare a Găgăuziei. De asemenea, ne propunem să creăm condiții favorabile pentru dezvoltarea tinerilor, să  oferim oportunități de participare la procesele de luare a deciziilor, precum și să oferim acces tinerilor la o gamă largă și variată de servicii pentru tineret. Acest scop poate fi atins prin sprijinirea adecvată a tinerilor întru consolidarea propriei autonomii, realizarea drepturilor și potențialului său deplin și asigurarea accesului la servicii orientate spre tineret. La fel, tinerii trebuiesc sprijiniți în așa mod încât aceștia să poată contribui la un mediu incluziv și durabil, participând ca parteneri și agenți ai schimbării la toate nivelurile și creând oportunități de dezvoltare.

Obiectivele proiectului constau în implicarea tinerilor în activități sociale și informarea acestora cu  privire la oportunitățile de autodezvoltare, educația civică și patriotică a tinerilor, asistența în formarea valorilor juridice, culturale și morale în rândul tinerilor, împuternicirea lor în alegerea căii de viață și obținerea succesului personal, precum și realizarea potențialului inovator al tinerilor în interesul dezvoltării sociale și personale.

Pentru a atinge obiectivul general, au fost identificate trei domenii prioritare de intervenție: participarea tinerilor, dezvoltarea serviciilor pentru tineri, și consolidarea sectorului de tineret.

În primul rând, ne propunem să creștem nivelul de participare al tinerilor în UTA Găgăuzia. Și anume să consolidăm consiliul regional și consiliile locale de tineret, să creștem reprezentarea tuturor grupurilor de tineri și să asigurăm o reprezentare teritorială de 100% la nivel regional, până în anul 2026.

În al doilea rând, avem drept scop furnizarea unei game largi de servicii de calitate pentru tineret, care va contribui la formarea cunoștințelor, aptitudinilor, atitudinilor și comportamentelor necesare pentru o integrare reușită a tinerilor în societate. Ne propunem îmbunătățirea calității serviciilor oferite tinerilor prin asigurarea cu personal calificat, echipament de lucru și acces gratuit la acestea pentru cel puțin 70% din tineri, precum și extinderea serviciilor de educație non-formală în așa mod încât cel puțin 40% din tineri să poată participa la acestea, inclusiv cei din grupurile vulnerabile.

Și nu în ultimul rând, vom consolida sectorul de tineret la nivel regional și vom sprijini mecanismele de asigurare a calității activității pentru tineret. Mai concret, avem prioritatea de a extinde relațiile de cooperare ale sectorului de tineret la nivel regional, național și internațional. La fel ne propunem să dezvoltăm un mecanism regional de sprijinire a inițiativelor tineretului.  În ceea ce privește monitorizarea implementării Strategiei, aceasta vizează implementarea adecvată și la timp a tuturor activităților din planul de acțiuni, sprijinirea subiecților strategiei și eliminarea factorilor de risc, informarea publicului larg despre realizări, progrese, deficiențe și domeniile care necesită atenție. Monitorizarea se va realiza prin înființarea unui Grup de Evaluare și Monitorizare a Strategiei.

Altele

Bilanțul trimestrului II al Grupului Național Advocacy Tineret

Citește

Strategia CNTM 2023 – 2025

Citește

Strategia CNTM 2019 – 2022

Citește

Strategia CNTM 2014 – 2018

Citește

Tinerii au nevoie de tine!

Devino organizație membru CNTM!

Redirecționează 2% către CNTM și contribuie la proiecte pentru tineri!

Denumire juridică

Asociatia Obstească”CONSILIUL NATIONAL AL TINERETULUI DIN MOLDOVA”

Adresă juridică

Republica Moldova, Chisinau, str. Petru Rares, 18

Cod Fiscal

1009620000712

Denumirea băncii

BC Moldindconbank SA, filiala Centru Chisinau

SWIFT

MOLDMD2X309

Codul bancar

MD56ML000000002251709693

Contacte

Telefon: (+373) 22 233 088

Fax: (+373) 22 235 175

Email: cntm.corespondenta@gmail.com, cntm.contabilitate@gmail.com

Sari la conținut