Tinerii dezvoltă proiecte în comunitățile lor: Alte 3 organizații au reușit să atragă autoritățile de partea lor în dezvoltarea și promovarea strategiei de tineret în raion, au instruit elevii despre cum trebuie să funcționeze un consiliu de elevi și au instruit tinerii în domeniul advocacy

Rețeaua Națională a Consiliului Elevilor a implementat proiectul „Consiliile Elevilor cu acte în regulă”, unde au instruit elevii din raionul  Bălți, Ungheni, Chișinău, Orhei și Cahul, cum ar trebui să funcționeze și să fie organizat un Consiliul al Elevilor.

În cadrul ședințelor cu focus grupurile tinerii au discutat despre cadrul legal care reglementează activitatea consiliilor elevilor unde au fost elaborate mai multe materiale informative. Totodată, elevii au fost ghidați în activitățile de fondare/ organizare a unui Consiliul de Elevi în instituțiile lor. 

În urma implementării proiectului au fost realizate 3 documente finale:

1. Regulamentul – Cadru de organizare și funcționare al consiliilor elevilor;

2. Regulamentul de organizare și funcționare al consiliilor elevilor pentru administrația instituțiilor de învățământ;

3. Noile instrucțiuni ce îndrumează activitatea consiliilor elevilor, înlocuind Anexa nr. 1 din ordinul 134 ce detaliază modurile de funcționare ale unui Consiliu.

Produsele finale au fost elaborate de către experții echipei RNCE și, ulterior, consultate cu Consiliile Membre și în cadrul celor 5 Focus Grupuri. Au fost consultate 80 de consilii membre RNCE, precum și 125 de elevi și membri activi ai societății civile.

Moldova în Mișcare a realizat proiectul  Advocacy pentru servicii calitative de implicare și dezvoltare pentru TINErii din raionul Dubăsari”.

Tinerii și-au setat drept obiective: 

  • Dezvoltarea serviciilor destinate tinerilor NEET în raionul Dubăsari;
  • Creșterea culturii și conștiinței cetățenilor în vederea încurajării integrării socio-economice a tinerilor NEET din raionul Dubăsari.

Tinerii și prestatorii de servicii de tineret din raionul Dubăsari au fost instruiți cu succes în domeniul advocacy, outreach și mecanisme de atragere a tinerilor în cadrul proiectului.

Activitățile au fost concentrate pe instruirea și dezvoltarea abilităților lor de advocacy, astfel încât să poată deveni lideri puternici, să poată promova interesele tinerilor în mod eficient și pentru a putea atrage mai mulți tineri și pentru a le oferi servicii de calitate.

A.O. Renașterea a implementat proiectul „Youth Advocacy Program” prin care tinerii au fost informați și instruiți despre Strategia Raională de Dezvoltare a Sectorului de Tineret Ștefan Vodă 2023 – 2028. Scopul activităților este de a adopta politici de tineret durabile și eficiente, bazate pe necesitățile tinerilor. 

Totodată, s-a pus accent pe informarea, implicarea și consolidarea eforturilor tinerilor în procesul de elaborare a acestor politici, ca astfel, să contribuie la dezvoltarea durabilă a raionului prin prisma unui sector de tineret consolidat.

La fel, proiectul își propune să faciliteze dialogul dintre tineri și actori locali APL de nivel I și II, instituțiile de cultură, biblioteci, agenți economici, organizații ale societății civile.

Un alt obiectiv al acestei campanii este: Sporirea informării tinerilor și actorilor sociali din raion, cu privire la Strategia Raională de Dezvoltare a Sectorului de Tineret din Ștefan Vodă, în vederea creșterii gradului de conștientizare a acestora privind necesitatea implicării pentru dezvoltarea și consolidarea sectorului de tineret.

Astfel în urma proiectului au fost instruite aproximativ 370 de persoane, care cu siguranță vor găsi, în comun cu autoritățile locale, soluții pentru dezvoltarea oportunităților pentru tineri. Astfel contribuind la educarea și formarea tinerilor ca cetățeni activi .

Toate aceste campanii au fost organizate  în cadrul proiectului „Capacitarea organizațiilor locale de tineret din Moldova”, implementat de Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova, în parteneriat cu Consiliul Național al Tineretului din Danemarca, cu suportul financiar al New Democracy Fund.

Alte noutăți

Prioritățile Tinerilor în Alegerile Prezidențiale și Rolul Lor în Contextul Integrării Europene!

Citește

Better Learning Programme/BLP1

Citește

Youth Summer Camp: Safety, Security, and Mental Well-being

Citește

Prioritățile Tinerilor în Alegerile Prezidențiale și Rolul Lor în Contextul Integrării Europene

Citește

Tinerii au nevoie de tine!

Devino organizație membru CNTM!

Redirecționează 2% către CNTM și contribuie la proiecte pentru tineri!

Denumire juridică

Asociatia Obstească”CONSILIUL NATIONAL AL TINERETULUI DIN MOLDOVA”

Adresă juridică

Republica Moldova, Chisinau, str. Petru Rares, 18

Cod Fiscal

1009620000712

Denumirea băncii

BC Moldindconbank SA, filiala Centru Chisinau

SWIFT

MOLDMD2X309

Codul bancar

MD56ML000000002251709693

Contacte

Telefon: (+373) 22 233 088

Fax: (+373) 22 235 175

Email: cntm.corespondenta@gmail.com, cntm.contabilitate@gmail.com

Sari la conținut