Studiu „Nivelul de reintegrare socială a tinerilor aflați în conflict cu legea penală”

În cadrul acestui studiu este evaluată eficiența mecanismului național de reintegrare socială a tinerilor aflați în conflict cu legea penală și a celor care riscă să ajungă în conflict cu legea.

Prevenirea cu succes a delincvenței juvenile necesită eforturi din partea întregii societăți pentru a asigura dezvoltarea armonioasă a adolescenților, cu respectarea și promovarea personalității lor din copilărie și ar trebui urmărită o orientare axată pe copil. Persoanele tinere ar trebui să aibă un rol activ și un parteneriat în cadrul societății și nu ar trebui să fie considerate obiecte simple de socializare sau de control. Astfel, în raport cu copiii care au încălcat legea înainte de a atinge vârsta răspunderii penale, există goluri instituționale și legislative. În acest context, constatăm că la capitolul prevenirea și combaterea delincvenței juvenile nu au fost înregistrate progrese semnificative comparativ cu anii precedenți, anume din considerentul că nu există un document de politici publice, un plan național de prevenire a delincvenței juvenile, elaborat în conformitate cu standardele internaționale în domeniu, care ar oferi o abordare holistică, comprehensivă și multilaterală. Avocatul Poporului la fel consideră că, în pofida tuturor eforturilor depuse anterior de către autorități, este imperios necesar ca statul să asigure în mod corespunzător, cu resursele financiare și umane necesare, noile mecanisme legale și instituționale, pentru funcționarea eficientă și implementarea lor corespunzătoare. De asemenea, tinerii sunt capitalul uman principal al țării; constrângerile fundamentale ale dezvoltării economice, precum și ale capitalului uman calitativ, sunt reprezentate de eficien- ța investițiilor în educație, care este una dintre cele mai joase în regiune. Astfel, accentul trebuie să fie pe accesibilitatea, calitatea și importanța educației ce este neglijată, iar investițiile în educație ar trebui să treacă de limita educației formale.

Sarcinile și obiectivele studiului sunt următoarele:

  1. Descrierea legislației naționale. Analiza aprofundată a actelor legislative și normative naționale care reglementează toate modalitățile de reintegrare a tinerilor aflați în conflict cu legea penală. Scopul analizei este identificarea posibilităților, a eficienței mecanismelor legislative și reglementare, a valabilității lor, precum și a masurii în care acestea sunt realizate.
  2. Prezentarea experienței internaționale. Аnaliza experienței internaționale, practici de succes existente care ar putea fi implementate și în Republica Moldova, cu accent pe experiența statelor din vecinătate.
  3. Organizarea unor focus-grupuri cu participarea tinerilor din grupurile vulnerabile, inclusiv din raioane, pentru a identifica care sunt cele mai frecvente probleme cu care se confruntă tinerii în procesul de reintegrare socială:
  • • tinerii deținuți în sistemul penitenciar;
  • • tinerii cu măsuri de pedeapsă alternative sub supravegherea birourilor teritoriale a sistemului de probațiune;
  • • tinerii consumatori de substanțe psihoactive. Întâlniri cu grupuri de tineri și specialiști care ar putea furniza informații privind necesitatea și modul de reintegrare a tinerilor vulnerabili:
  • • activiștii organizațiilor de tineret implicați în oferirea serviciilor pentru tinerii din grupurile-țință;
  • • personalul structurilor de stat și non-guvernamentale care participă la procesul de oferire a serviciilor de reintegrare socială a tinerilor

      4. Recomandări privind îmbunătățirea cadrului juridic de reglementare a reintegrării sociale a tinerilor din grupurile vulnerabile.

  • elaborarea recomandărilor de modificare/completare a legislației cu privire la cadrul legal existent privind reintegrarea socială a tinerilor din grupurile vulnerabile, reieșind din analiza cadrului legal intern, analiza experienței internaționale și în urma discuțiilor cu beneficiarii direcți;
  • elaborarea recomandărilor practice pentru sporirea nivelului de reintegrare socială a tinerilor din grupurile vulnerabile.

Acest studiu este realizat în cadrul proiectului „Inițiativa Comună a Șanselor Egale pentru Tineri” coordonat de către Consiliul Național al Tineretului din Moldova cu suportul Fundației Est-Europene, din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare, Guvernul Suediei și de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA. Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă neapărat punctul de vedere al donatorilor.

Altele

Raport de Evaluare a nivelului de dezvoltare organizațională a structurilor de Tineret din Republica Moldova

Citește

ACCESUL TINERILOR LA LOCUINȚE

Citește

Отчет потребностей молодёжи Рыбницкого района (Приднестровье)

Citește

Raport de evaluare a necesitățiilor tineriilor din raionul Rezina

Citește

Tinerii au nevoie de tine!

Devino organizație membru CNTM!

Redirecționează 2% către CNTM și contribuie la proiecte pentru tineri!

Denumire juridică

Asociatia Obstească”CONSILIUL NATIONAL AL TINERETULUI DIN MOLDOVA”

Adresă juridică

Republica Moldova, Chisinau, str. Petru Rares, 18

Cod Fiscal

1009620000712

Denumirea băncii

BC Moldindconbank SA, filiala Centru Chisinau

SWIFT

MOLDMD2X309

Codul bancar

MD56ML000000002251709693

Contacte

Telefon: (+373) 22 233 088

Fax: (+373) 22 235 175

Email: cntm.corespondenta@gmail.com, cntm.contabilitate@gmail.com

Sari la conținut