REPERE ALE EDUCAŢIEI INTERCULTURALE

Salutăm apariţia unei lucrări de sinteză în domeniul educaţiei interculturale, cu caracter original, informativ și formativ, ancorată în realitatea europenă din contextul Republicii Moldova. Actualitatea ei este evidentă, deoarece sub umbrela multiculturalităţii se desfășoară evenimentele din toate domeniile vieţii, inclusiv activitatea educaţională formală și nonformală, expusă la diverse probleme și blocaje. Competenţa interculturală, abordată în mod profesionist de autori, ca domeniu cheie din cadrul european, face parte din ansamblul de competenţe sociale și civice, care se referă la competenţele personale, interpersonale și interculturale și toate formele de comportament, ce permit fiecărei persoane să participe în mod eficace și constructiv la viaţa socială și profesională. Aceste competenţe sunt legate de bunăstarea personală și socială, fiind esenţială înţelegerea codurilor de conduită și a obiceiurilor din diferite medii în care activează persoanele. Cunoașterea conceptelor și a structurilor sociale și politice (democraţie, justiţie, egalitate, cetăţenie și drepturi civile) fac posibilă participarea activă și democratică a oamenilor, în baza principiilor universale ale toleranţei și ale egalităţii de șanse.

Se completează în mod inedit experienţele educaţionale avansate, desfășurate pe scară largă în ultimele două decenii, care promovează interferenţele și comunicarea interculturală, prin punerea în valoare a multiplelor identităţi, ca sursă de cunoaștere și îmbogăţire
reciprocă. Diversitatea la nivel personal, cultural, social, etnic, religios etc., exprimată inclusiv prin dialog, este un prilej și o provocare de abordare echitabilă a fiecărei persoane, de manifestare a respectului și a aprecierii pentru unicitatea și contribuţia sa la binele
comun.
Aplicarea cotidiană a valorilor moralei creștine, inclusiv prin răspunderea cu fapte onorabile la clasicele îndemnuri de iubire a aproapelui și de iertare a acestuia, va favoriza prevenirea și rezolvarea conflictelor interculturale, evitarea stereotipurilor și prejudecă-
ţilor, atît de nocive pentru dezvoltarea echilibrată a personalităţii umane, începînd cu cea mai fragedă vîrstă și adaptînd metodologia pedagogică respectivă. Lectura reflexivă a materialului propus, dezbaterea critică a problemelor apărute în varia
medii sociale, aplicarea creativă a demersurilor propuse poate să dea roade în viaţa de fiecare zi, dacă exigenţele din conștiinţa fiecăruia se vor manifesta în mod nestingherit și vor contribui la edificarea unei societăţi pașnice și civilizate. Vă urăm lectură cu folos și acţiuni interculturale pe potriva ideilor nobile ale autorilor.

Altele

Отчет потребностей молодёжи Рыбницкого района (Приднестровье)

Citește

Raport de evaluare a necesitățiilor tineriilor din raionul Rezina

Citește

RAPORT DE EVALUAREprivind necesitățile tinerilor din orașul Soroca

Citește

Raport de evaluare a necesitățiilor tineriilor din raionul Fălești

Citește

Tinerii au nevoie de tine!

Devino organizație membru CNTM!

Redirecționează 2% către CNTM și contribuie la proiecte pentru tineri!

Denumire juridică

Asociatia Obstească”CONSILIUL NATIONAL AL TINERETULUI DIN MOLDOVA”

Adresă juridică

Republica Moldova, Chisinau, str. Petru Rares, 18

Cod Fiscal

1009620000712

Denumirea băncii

BC Moldindconbank SA, filiala Centru Chisinau

SWIFT

MOLDMD2X309

Codul bancar

MD56ML000000002251709693

Contacte

Telefon: (+373) 22 233 088

Fax: (+373) 22 235 175

Email: cntm.corespondenta@gmail.com, cntm.contabilitate@gmail.com

Sari la conținut