Evaluarea Transversală a Politicilor de Tineret: Strategia de dezvoltare a sistemului de sănătate în perioada anilor 2008-2017

CNTM are misiunea de a promova interesele tinerilor din Moldova, de a contribui la dezvoltarea structurilor asociative de tineret prin desfășurarea programelor și activităților de instruire, informare, lobby și consultare. Cu acest scop, CNTM a realizat un raport privind strategia de dezvoltare a sistemului de sănătate în perioada 2008-2017.

Prin intermediul acestui raport, CNTM și-a propus să analizeze și să evalueze acest document de politică publică relevantă domeniului de tineret (Strategia de dezvoltare a sistemului de sănătate în perioada 2008 – 2017) cu scopul identificării gradului de integrare structurată a priorităților și necesităților reale a tinerilor, a modului de abordare a disparităților pe domeniile ce afectează cel mai mult tinerii, a modului de elaborare și aliniere a documentelor sectoriale de politici la exigențele Legii cu privire la Tineret și a gradului de sinergie cu prioritățile naționale în domeniul tineret.

Raportul urmăreşte şi gradul de implicare al autorităţilor publice locale în identificarea intereselor şi a problemelor tinerilor, precum şi gradul lor de implicare în procesul decizional şi în activităţile legate de domeniul de tineret. Realizarea unor obiective cu impact poate fi posibilă prin intermediul oranelor ale administraţiei publice centrale, de accea este necesară evaluarea transversală şi analiza integrării priorităţii tinerilor în actele de planificare strategică a responsabililor politici.

Strategia de dezvoltare a sistemului de sănătate în perioada anilor 2008-2017 este parte componentă a politicii social-economice a statului, direcţionată spre dezvoltarea sistemului de sănătate, în care sînt concretizate scopurile şi priorităţile de bază. Monitorizarea şi coordonarea procesului de realizare a strategiei au fost pusă în sarcina Ministerului Sănătăţii.

Îată câteva dintre concluzii și recomandări înaintate în urma analizei documentului și elaborării acestui raport:

 • tinerii să fie recunoscuți ca un grup prioritar afectați de politica publică;
 • datele utilizate în documentul de politică publică să fie segregate pe criteriu de vîrstă și alte criteria relevante precum gen, teritoriu, etnie și dizabilitate;
 • disparitățile pe tineri să fie identificate inclusiv pe subgupuri rural/urban, dizabilitate și nivel de educație;
 • completarea obiectivului specific 1.5 din planul de acțiuni cu ,,conslutarea largă a organizațiilor de tineret și a tinerilor”;
 • consultarea mai largă a raportului de evaluare în sensul pomovării recomandărilor din perspectiva tinerilor;
 • în cardul acțiunilor de monitorizare și evaluare să se raporteze progresele pentru tineri.
 • coordonarea anuală cu politica de tineret în sensul creării sinergiilor la nivel de rezultate;
 • elaborarea unor prevederi care ar proteja tinerii la nivel de angajare în sistemul de sănătate;
 • introducerea unor facilitări financiar-fiscale care ar încuraja angajarea tinerilor în sistemul de sănătate;
 • la secțiunea a 4-a din planul de acțiuni includerea unor acțiuni care ar ridica nivelului de salarizare care crează inatractiv sectorul sănătății;
 • schimburi de experiență cu tinerii medici plecați peste hotare în scopul fortificării pieței locale, etc.

​Această publicație este posibilă datorită  ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Opiniile exprimate aparțin (specificați) și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA.

Altele

Raport de Evaluare a nivelului de dezvoltare organizațională a structurilor de Tineret din Republica Moldova

Citește

ACCESUL TINERILOR LA LOCUINȚE

Citește

Отчет потребностей молодёжи Рыбницкого района (Приднестровье)

Citește

Raport de evaluare a necesitățiilor tineriilor din raionul Rezina

Citește

Tinerii au nevoie de tine!

Devino organizație membru CNTM!

Redirecționează 2% către CNTM și contribuie la proiecte pentru tineri!

Denumire juridică

Asociatia Obstească”CONSILIUL NATIONAL AL TINERETULUI DIN MOLDOVA”

Adresă juridică

Republica Moldova, Chisinau, str. Petru Rares, 18

Cod Fiscal

1009620000712

Denumirea băncii

BC Moldindconbank SA, filiala Centru Chisinau

SWIFT

MOLDMD2X309

Codul bancar

MD56ML000000002251709693

Contacte

Telefon: (+373) 22 233 088

Fax: (+373) 22 235 175

Email: cntm.corespondenta@gmail.com, cntm.contabilitate@gmail.com

Sari la conținut