Analiza implementării Strategiei Naționale de Dezvoltare a Sectorului de Tineret 2020

CNTM este organizația neguvernamentală, care promovează, monitorizează și evaluează continuu politicile de tineret. Acesta își propune să analizeze și evalueze documentele de politici sau a programelor naționale și locale, care au impact asupra tinerilor din Moldova. 

În noiembrie, 2014, Guvernul a aprobat Strategia Națională de Dezvoltare a Sectorului de Tineret 2020 (SNDST). Astfel, prezentul raport își propune analiza modului de executare a acțiunilor propuse în planul de acțiuni, inclusiv a aspectelor ce țin de impact și a gradului de transparență a procesului de implementare, precum și implicarea tinerilor în acest proces. Prezentul raport nu urmărește doar o evaluare cantitativă a acțiunilor, dar urmează să atragă atenție și la modul cum se administrează resursele alocate prin prisma activităților planificate. Acest exercițiu permite:

  • sporirea eficienței de alocare a resurselor publice și îmbunătățirea performanței programelor din cadrul Strategiei;
  • obținerea informației privind progresele și insuccesele în procesul de implementare a Strategiei, în vederea elaborării recomandărilor de îmbunătățire;
  • informarea sectorului de tineret despre progresul Strategiei, promovarea bunelor practici pentru aplicarea în alte regiuni sau contexte;
  • creșterea responsabilității tuturor actorilor angajați în implementarea Strategiei.

Evaluarea include analiza modului de implementare a Strategiei şi a eficienţei acesteia, fiind un mijloc care contribuie la îmbunătăţirea politicii de tineret. Evaluarea răspunde la întrebările: care este efectul, impactul activităţilor desfăşurate şi gradul de atingere a rezultatului scontat.

Monitorizarea și Evaluarea Strategiei este un proces continuu, iar CNTM va prezenta anual raportul de progres al Strategiei.  Raportul de evaluare va ţine cont în mod obligatoriu de transparența mediatică şi se va centra nu doar pe enumerarea activităţilor întreprinse, dar şi pe progresele realizate şi pe compararea progreselor cu planul. Raportul va conţine, de asemenea, explicarea succintă a devierilor de la plan şi descrierea acţiunilor de remediere întreprinse sau care ar trebui sa fie întreprinse.

Evaluarea finală se va face la finele anului 2020 şi va oferi o imagine clară a atingerii obiectivelor propuse în Strategie. Prin concluziile expuse în Raportul de evaluare finală vor fi identificate problemele prioritare existente în ţară la capitolul “tineret”. Concluziile vor specifica obiectivele şi direcţiile de activităţi necesare implementării acestora în noul document de politici.

 

Altele

Raport de Evaluare a nivelului de dezvoltare organizațională a structurilor de Tineret din Republica Moldova

Citește

ACCESUL TINERILOR LA LOCUINȚE

Citește

Отчет потребностей молодёжи Рыбницкого района (Приднестровье)

Citește

Raport de evaluare a necesitățiilor tineriilor din raionul Rezina

Citește

Tinerii au nevoie de tine!

Devino organizație membru CNTM!

Redirecționează 2% către CNTM și contribuie la proiecte pentru tineri!

Denumire juridică

Asociatia Obstească”CONSILIUL NATIONAL AL TINERETULUI DIN MOLDOVA”

Adresă juridică

Republica Moldova, Chisinau, str. Petru Rares, 18

Cod Fiscal

1009620000712

Denumirea băncii

BC Moldindconbank SA, filiala Centru Chisinau

SWIFT

MOLDMD2X309

Codul bancar

MD56ML000000002251709693

Contacte

Telefon: (+373) 22 233 088

Fax: (+373) 22 235 175

Email: cntm.corespondenta@gmail.com, cntm.contabilitate@gmail.com

Sari la conținut