thumb image

Indexul de Tineret

Indexul de tineret este un instrument ce arată decalajul dintre situația tinerilor pe diferite domenii social-economice în comparație cu populația adultă. Acesta reprezintă raportul dintre rata tinerilor și rata adulților calculată pe diferite domenii, precum ar fi: șomajul, participarea, sănătate, comportament riscant și violență).

Indexul de tineret oferă date pentru elaborarea și implementarea politicilor intersectoriale de tineret bazate pe dovezi în vederea creșterii calității vieții tinerilor. 

Note*: Cifra indexului este încadrată între 0 și 1. Cifra mai aproape de 1 reprezintă o discrepanță mai mică dintre situația tinerilor față de cea a adulților, iar cea mai aproape de 0, invers.