thumb image

SOLICITARE DE OFERTE: servicii de transport pentru desfășurarea școlii de vară

Photo: coe.int

Photo: coe.int

Asociaţia Obștească „Consiliul Național Al Tineretului din Moldova” (CNTM) este o organizaţie non-guvernamentală, apolitică şi non-profit, fiind înregistrată la Ministerul Justiţiei la 18 februarie 1999 cu nr.880.

În perioada aprilie 2010 – decembrie 2019, CNTM implementează proiectul „Dialog intercultural în Moldova” finanțat de către Fundaţia Elveţiană pentru Copii „Pestalozzi”.

Scopul general al anunţului este selectarea serviciilor de transport pentru organizarea Școlii de vară, activitate parte a proiectului „Dialog intercultural în Moldova”, care are loc anual în orașul Trogen, Elveția.
În cadrul proiectului, CNTM  solicită prestarea serviciilor de transport pentru 21 sau 23 pasageri pe ruta Chişinău – Trogen (Elveţia) – Chişinău, cu câte o staţionare în oraşele Budapesta și Viena. Data plecării – 6 iulie 2018, data întoarcerii în Chişinău – 24 iulie 2018.

Se solicită oferta comercială care satisface următoarele specificații tehnice:

  • transportatorul este obligat să treacă revizia tehnică în conformitate cu strandardele europene;
  • să ofere călătorilor comodităţi ce corespund standardelor internaţionale;
  • distanţa parcursă până la destinaţie să nu fie mai mare de 4900 km;
  • echiparea autocarului cu sistemul GPS, funcţionabil în toate ţările prevăzute de itinerar (Moldova, România, Ungaria, Germania, Austria, Elveţia).

Oferta trebuie să indice preţurile în MDL pentru unitate (kilometru) la fel și următoarele date:

  • datele de contact ale companiei;
  • persoana de contact;
  • rechizitele bancare ale companiei;
  • semnătura persoanei autorizate;
  • licența și certificatul de înregistrare a companiei;
  • ștampila umedă a companiei.

Data-limită de depunere a ofertelor: 5 aprilie 2018, ora 10:00
Doar compania selectată va fi contactată!

Vă rugăm să expediaţi oferta la adresa de email: intercultural.dialog@gmail.com  sau prin fax la (022)235 175.

Pentru orice întrebări sau precizări vă rugăm să o contactaţi pe:

Anastasia Sorocatîi,

Coordonator al Școlii de vară în cadrul proiectului „Dialog intercultural în Moldova”
A.O. Consiliul Național al Tineretului din Moldova
tel:(373 22) 233088,
fax:(373 22) 235175.