thumb image

Solicitare de oferte: servicii de locațiune sală și alimentare

Asociaţia Obștească „Consiliul Național al Tineretului din Moldova” (CNTM) este o organizaţie non-guvernamentală, apolitică şi non-profit,  înregistrată la Ministerul Justiţiei la 18 februarie 1999 cu nr.880.

Scopul general al acestui anunţ este identificarea şi selectarea celei mai bune oferte de prestare a serviciilor de locațiune a unei săli și alimentare, pentru organizarea unui eveniment cu participarea a 30 de persoane, de către Consiliului Național al Tineretului din Moldova.

Oferta comercială trebuie să corespundă următoarelor cerințe:

  • posibilitatea de a alimenta 30 de persoane din cadrul evenimentului
  • posibilitatea de a desfășura training/conferinţă;
  • posibilitatea de a proiecta prezentări;
  • conexiune la internet.

Oferta trebuie să indice preţul în MDL, cât și următoarele date:

  •   datele de contact ale companiei;
  •   persoana responsabilă și datele de contact ale acesteia;
  •   rechizitele bancare ale companiei;
  •   certificatul de înregistrare, ștampila umedă a ofertantului etc.;
  •   prețul general de locațiune a sălii, care va include și cheltuielile de alimentare.

     Data-limită de depunere a ofertelor: 16 noiembrie, ora 17:00. 

     Doar compania selectată va fi contactată! Dosarele incomplete nu vor fi luate în considerație.

Vă rugăm să expediaţi oferta la adresa de email: cntm.contabilitate@gmail.com sau prin fax la (022)233 088.

Pentru orice întrebări sau precizări vă rugăm să o contactaţi pe:

Marcela Trifan, Contabil-șef,

A.O. Consiliul Național al Tineretului din Moldova

tel:(373 22) 233088, mob 069 216 796

fax:(373 22) 235175

cntm.contabilitate@gmail.com.

Proiectul „Inițiativa Comună a Șanselor Egale pentru Tineri” este implementat de Consiliul Național al Tineretului din Moldova, cu suportul Fundației Est-Europene, prin intermediul Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare.