thumb image

Declaraţia societăţii civile privind campania de discreditare a reprezentanţilor corpului diplomatic din Republica Moldova

Reprezentanţii societăţii civile îşi exprimă îngrijorarea în legătura cu campania de discreditare a reprezentanţilor corpului diplomatic care urmăresc evoluţia reformelor din Republica Moldova, pornită de unele grupuri de interese politice şi instituţiile media afiliate acestora. Considerăm că învinuirile de imixtiune în actul justiţiei, referinţele la faptul că diplomaţii ar avea doar dreptul de a vorbi la general despre problema corupţiei şi „nu pot să arate cu degetul” la cazurile concrete de ilegalităţi şi derapaje antidemocratice, sunt incorecte. Solicităm grupurilor de interese politice care dirijează campania de discreditare a reprezentanţilor corpului diplomatic să înceteze aceste atacuri nefondate şi inadmisibile.

Urmare a asumării parcursului european de către Republica Moldova, Uniunea Europeană a demarat o asistenţă financiară, tehnică şi de expertiză de proporţii pentru a susţine reformele în ţara noastră. Considerăm că donatorii străini au dreptul de a se pronunţa nu doar asupra implementării unor activităţi concrete din planurile de acţiuni, dar şi asupra rezultatelor reformelor sau asupra lipsei acestor rezultate.

Organizaţiile societăţii civile care monitorizează mersul reformelor din ţară, transmit opiniile şi expertizele sale instituţiilor internaţionale, donatorilor şi partenerilor de dezvoltare ai Republicii Moldova, inclusiv pentru exercitarea influenţei asupra factorilor de decizie în scopul consolidării statului de drept, democratic, cu o economie bazată pe libera concurenţă. Opiniile critice, transmise de către reprezentanţii corpului diplomatic acreditat în Moldova, în special de către partenerii care investesc banii contribuabililor din ţările lor pentru dezvoltarea Republicii Moldova, reprezintă o evaluare necesară şi utilă Guvernului şi cetăţenilor moldoveni, iar concluziile diplomaţilor străini trebuie să fie examinate cu sinceritate şi onestie pentru a corecta mersul reformelor sau a iniţia modificări în domeniile restante. 

Semnatari:

 1. ADEPT
 2. Agenția de Cooperare Transfrontalieră si Integrare Europeana
 3. Asociatia Internationala a Pastratorilor Riului Eco-TIRAS
 4. Asociatia Presei Independente
 5. AFPMDD (Women’s Association for the Environment Protection and Sustainable Development)
 6. Business Consulting Institute
 7. BIOS
 8. Centrul de Analiza si Prevenire a Coruptiei
 9. Centrul de Resurse DIALOG-Pro
 10. Centrul de Resurse Juridice din Moldova
 11. Centrul pentru Jurnalism Independent 
 12. Centrul pentru Politici si Analize in Sanatate
 13. Consiliul Național al Tineretului din Moldova
 14. Fundatia Est-Europeana 
 15. Fundația pentru dezvoltare
 16. IDIS Viitorul
 17. Institutul de Instruire in Dezvoltare „MilleniuM” 
 18. Institutul pentru Politici si Reforme Europene
 19. Institutul pentru o Guvernare Deschisa
 20. PROMO-LEX 
 21. RCTV Memoria
 22. Terra-1530
 23. Transparency International – Moldova
 24. Uniunea organizaţiilor invalizilor din Republica Moldova.