thumb image

CNTM selecteză expert/companie de cercetare pentru realizarea unui studiu

În perioada 2010 – 2019, CNTM implementează proiectul „Dialog intercultural în Moldova”, cu suportul financiar al Fundației Elvețiene pentru Copii „Pestalozzi”. Scopul acestuia este sporirea gradului de toleranță în rândurile tinerilor prin dezvoltarea competenței interculturale. Prin intermediul activităților proiectului, CNTM promovează comunicarea interculturală, ca un mijloc eficient de stabilire a relațiilor pașnice, bazate pe respect mutual, între copii și tineri reprezentanți ai diferitor etnii.

În contextul acestui proiect, CNTM selectează expert/companie de cercetare privind realizarea unui studiu, care va cuprinde o analiză cantitativă și calitativă în cele 8 regiuni de implementare ale proiectului (Chișinău, Bălți, Edineț, Cimișlia, Soroca, Cahul, Ungheni și UTA Găgăuzia) pentru a vedea care este nivelul de dezvoltare a competenței interculturale la tineri și care este nivelul de pregătire a persoanelor responsabile de a forma această competență.

Pentru a participa în concurs, candidatul va depune un dosar în care vor fi incluse calificările/cunoștințele și experiența în domeniul educație, o schiță de metodologie care va prezenta viziunea și abordarea acestuia în atingerea rezultatelor dorite.

Dosarul va conține următoarele documente:

  • schiță detaliată a metodologiei propuse;
  • listă cu cercetări sociologice, efectuate de companie la nivel național și regional, în ultimii 3 ani;
  • CV-ul persoanelor care se vor fi implicați în procesul de cercetare, colectare, etc.;
  • oferta financiară prezentată în euro și care va include și costul tuturor taxelor;
  • datele de contact: email, telefon, adresa fizică.

Dosarul va fi expediat la adresa de email intercultural.dialog@gmail.com, cu subiectul „Expert elaborare studiu”, până la data 2 mai 2017.

Pentru mai multe detalii, consultați Termenii de referință (engleză).

În cazul în care aveți neclarități, nu ezitați să o contactați pe:

Galina PETCU,

Coordonatoare de Proiect, „Dialog intercultural în Moldova”,

Consiliul Național al Tineretului din Moldova,

tel./fax: (+ 373 22) 235 175, email: intercultural.dialog@gmail.com,

Web: www.cntm.md.