thumb image

CNTM publică raportul „Evaluarea Transversală a Politicilor Publice. Strategia de dezvoltare a învățământului vocațional/tehnic pentru anii 2013 – 2020”

Consiliul Național de Tineret din Moldova este o organizație neguvernamentală și apolitică de tineret care reprezintă interesele tinerilor la nivel local, național ți internațional, prin intermediul celor 46 de organizații membre. Reieșind din misiunea sa de a promova interesele tinerilor, CNTM face public raportul „Evaluarea Transversală a Politicilor Publice. Strategia de dezvoltare a învățământului vocațional/tehnic pentru anii 2013 – 2020”.

Prin acest document, CNTM își propune să realizeze o analiză relevantă a domeniului de tineret în vederea identificării gradului de integrare structurală a priorităților și necesităților tinerilor din Republica Moldova, a modului de abordare a inegalităților pe domeniile ce îi afectează, corespunzător realităților cu care aceștia se confruntă.

Acesta cuprinde 4 capitole în care abordează probleme ca: evaluarea învățământului vocațional/tehnic prin prisma Youth Mainstreaming Index, implementarea politicilor în domeniul învățământului vocațional/tehnic, riscurile și impedimentele implementării, estimarea impactului sistemului de politici în învățământul vocațional/tehnic asupra tinerilor.

De asemenea, prin acest document CNTM oferă și o serie de recomandări și concluzii asupra subiectelor abordate, venind cu soluții concrete în acest sens.

Raportul a fost realizat de Olga Șevcenco, coordonator Monitorizare și Evaluare CNTM și Igor Ciurea, secretar general al Consiliului Național al Tineretului din Moldova și este posibil datorită ajutorului generos al poporului american, oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Opiniile exprimate aparțin Consiliului Național al Tineretului din Moldova și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA.

Pentru mai multe informații, vă invităm să consultați documentul, pe care îl găsiți AICI.

Aici puteți consulta întreg infograficul.