thumb image

CNTM anunță concurs de selectare a unui expert pentru elaborarea studiului „Cât costă să fii student în Republica Moldova”

Consiliul Național al Tineretului din Moldova anunță concurs pentru selectarea unui expert în elaborarea studiului „Cât costă să fii student în Republica Moldova”.

Cu suportul Fundației Est-Europene, Grupul Tematic de Advocacy „Tineret”, coordonat de către Consiliul Național al Tineretului din Moldova, angajează un expert care să elaboreze un studiu, ce să reflecte toate aspectele accesului la educație în instituțiile superioare de învățământ prin prisma taxelor informale percepute de universități, avându-se în vedere schimbările produse ca urmare a introducerii fenomenului de autogestiune financiară a universităților.

Cerințe față de candidați:

  • experiență în domeniul organizațiilor de tineret sau organizație de tineret care are o activitate de minim 2 ani;
  • cunoaşterea cadrului legal ce ține de sistemul de învățământ;
  • dispunerea de personal calificat pentru realizarea a asemenea studii (pentru organizații);
  • abilități excelente de analiză;
  • cunoașterea specificului sectorul de tineret la nivel național și european;
  • cunoașterea limbii române este obligatorie. Posedarea limbii engleze sau ruse este un avantaj.

Persoanele interesate trebuie să transmită un dosar, care să conțină:

  • CV (persoanei sau organizației+persoana/persoanelor din cadrul organizației care urmează să elaboreze studiul);
  • Conceptul Studiului propus spre a fi elaborat;
  • Cercetări anterioare realizate în domeniu;

Dosarul de aplicare trebuie transmis până la data de 7 august 2016, către daria.ungureanu@cntm.md, cu mențiunea „Angajare Expert elaborare studiu”.

Mai multe detalii în ce privește perioada de contractare, oferta comercială și responsabilități, vă rugăm să contactați și termenii de referință ai poziției,  pe care îi puteți vedea aici.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să o contactați pe:

Daria Ungureanu

Coordonatorul Politici de Tineret CNTM

+373 68 121 726, daria.ungureanu@cntm.md

 Grupul Tematic de Advocacy „Tineret”, coordonat de către Consiliul Național al Tineretului din Moldova, face parte din proiectul „Inițiativa Comună a Șanselor Egale pentru Tineri”, implementat de Consiliul Național al Tineretului din Moldova, cu suportul Fundației Est-Europene, prin intermediul Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare.