thumb image

CERERE DE OFERTĂ: Preț alimentare combustibil

Asociaţia Obștească „Consiliul Național al Tineretului din Moldova” (CNTM) este o organizaţie non-guvernamentală, apolitică şi non-profit, fiind înregistrată la Ministerul Justiţiei la 18 februarie 1999 cu nr. 880.

Scopul general al anunţului este identificarea şi selectarea celei mai bune oferte de preț, privind prestarea serviciilor de alimentare cu combustibil a unităților de transport.

În cadrul proiectului, CNTM solicită o ofertă de preț pentru prestarea serviciilor de alimentare cu combustibil.

Oferta trebuie să indice preţul în MDL, cât și următoarele date:

  •   datele de contact ale companiei;
  •   persoana responsabilă și datele de contact ale acesteia;
  •   rechizitele bancare ale companiei;
  •   certificatul de înregistrare, ștampila umedă a ofertantului etc.;
  •   prețul pentru un litru de combustibil.

     Data-limită de depunere a ofertelor: 30 martie, ora 17:00. 

     Doar compania selectată va fi contactată! Dosarele incomplete nu vor fi luate în considerație.

Vă rugăm să expediaţi oferta la adresa de email: cntm.contabilitate@gmail.com sau prin fax la (022)233 088.

Pentru orice întrebări sau precizări vă rugăm să o contactaţi pe:

Marcela Trifan, Contabil-șef,

A.O. Consiliul Național al Tineretului din Moldova

tel:(373 22) 233088, mob 069 216 796

fax:(373 22) 235175

cntm.contabilitate@gmail.com.

Proiectul „Inițiativa Comună a Șanselor Egale pentru Tineri” este implementat de Consiliul Național al Tineretului din Moldova, cu suportul Fundației Est-Europene, prin intermediul Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare.