Categorii de cheltuieli pentru: TINERET (mii lei)20182019
Dezvoltarea și promovarea activității de tineret:3377.15734.9
Întreținerea centrelor de tineret:43.5207.9
Program de granturi pentru inițiativele tinerilor:14.40.0
Prestarea serviciilor pentru tineret:0.00.0
Consolidarea structurilor reprezentative ale tinerilor:0.06.7
Total (mii lei)34355949.5

Dinamica cheltuielilor pe categorii


Ponderea cheltuielilor pe categorii 2018Ponderea cheltuielilor pe categorii 2019