Categorii de cheltuieli pentru: TINERET (mii lei)201820192020
Dezvoltarea și promovarea activității de tineret:50.085.215,8
Întreținerea centrelor de tineret:---
Program de granturi pentru inițiativele tinerilor:---
Prestarea serviciilor pentru tineret:---
Consolidarea structurilor reprezentative ale tinerilor:---
Total (mii lei)5085.215

Dinamica cheltuielilor pe categorii


Ponderea cheltuielilor pe categorii 2018Ponderea cheltuielilor pe categorii 2019Ponderea cheltuielilor pe categorii 2020