INDICATOR BUGET20182019
Buget pentru tineri:757757
Numărul de tineri:567567
Cheltuieli tânăr:456456
Categorii de cheltuieli pentru: TINERET20182019
Primăria:750.0850.0
Cultură, sport, tineret, culte și odihnă:750.0850.0
Servicii de sport, tineret și odihnă:750.0850.0
Servicii pentru tineret:750.0850.0
Tineret și sport:750.0850.0
Tineret:750.0850.0
Dezvoltarea și promovarea activității de tineret:107.924.0
Întreținerea centrelor de tineret:489.3575.0
Program de granturi pentru inițiativele tinerilor:100.0200.0
Prestarea serviciilor pentru tineret:19.718.0
Activitatea scolilor sportive:
Proiecte de investitii publice:
Consolidarea structurilor reprezentative ale tinerilor:33.133.0

Dinamica cheltuielilor pe categorii

Ponderea cheltuielilor pe categorii 2018


Ponderea cheltuielilor pe categorii 2019