INDICATOR BUGET20182019
Buget pentru tineri:234234
Numărul de tineri:234234
Cheltuieli tânăr:656656
Categorii de cheltuieli pentru: TINERET20182019
Primăria:790.1862.5
Cultură, sport, tineret, culte și odihnă:790.1862.5
Servicii de sport, tineret și odihnă:790.1862.5
Servicii pentru tineret:790.1862.5
Tineret și sport:790.1862.5
Tineret:790.1862.5
Dezvoltarea și promovarea activității de tineret:131.0123.2
Întreținerea centrelor de tineret:659.1739.3
Program de granturi pentru inițiativele tinerilor:
Prestarea serviciilor pentru tineret:
Activitatea scolilor sportive:
Proiecte de investitii publice:
Consolidarea structurilor reprezentative ale tinerilor:

Dinamica cheltuielilor pe categorii

Ponderea cheltuielilor pe categorii 2018


Ponderea cheltuielilor pe categorii 2019