Categorii de cheltuieli pentru: TINERET (mii lei)2019
Dezvoltarea și promovarea activității de tineret:83.100
Întreținerea centrelor de tineret:-
Program de granturi pentru inițiativele tinerilor:-
Prestarea serviciilor pentru tineret:-
Consolidarea structurilor reprezentative ale tinerilor:-
Total (mii lei)83.1

Dinamica cheltuielilor pe categorii


Ponderea cheltuielilor pe categorii 2019