Categorii de cheltuieli pentru: TINERET (mii lei)20182019
Dezvoltarea și promovarea activității de tineret:137.6284.0
Întreținerea centrelor de tineret:-96.3
Program de granturi pentru inițiativele tinerilor:--
Prestarea serviciilor pentru tineret:--
Consolidarea structurilor reprezentative ale tinerilor:--
Total (mii lei)137.6380.3

Dinamica cheltuielilor pe categorii


Ponderea cheltuielilor pe categorii 2018Ponderea cheltuielilor pe categorii 2019