INDICATOR BUGET20182019
Buget pentru tineri:1212
Numărul de tineri:1212
Cheltuieli tânăr:1212
Categorii de cheltuieli pentru: TINERET20182019
Primăria:220.0425.1
Cultură, sport, tineret, culte și odihnă:220.0425.1
Servicii de sport, tineret și odihnă:220.0425.1
Servicii pentru tineret:220.0425.1
Tineret și sport:220.0425.1
Tineret:220.0425.1
Dezvoltarea și promovarea activității de tineret:165.8
Întreținerea centrelor de tineret:45.2245.6
Program de granturi pentru inițiativele tinerilor:9.090.3
Prestarea serviciilor pentru tineret:89.2
Activitatea scolilor sportive:
Proiecte de investitii publice:
Consolidarea structurilor reprezentative ale tinerilor:

Dinamica cheltuielilor pe categorii

Ponderea cheltuielilor pe categorii 2018


Ponderea cheltuielilor pe categorii 2019