INDICATOR BUGET20182019
Buget pentru tineri:123123
Numărul de tineri:123123
Cheltuieli tânăr:123123
Categorii de cheltuieli pentru: TINERET20182019
Primăria:30.010.0
Cultură, sport, tineret, culte și odihnă:30.010.0
Servicii de sport, tineret și odihnă:30.010.0
Servicii pentru tineret:30.010.0
Tineret și sport:30.010.0
Tineret:30.010.0
Dezvoltarea și promovarea activității de tineret:30.010.0
Întreținerea centrelor de tineret:
Program de granturi pentru inițiativele tinerilor:
Prestarea serviciilor pentru tineret:
Activitatea scolilor sportive:
Proiecte de investitii publice:
Consolidarea structurilor reprezentative ale tinerilor:

Dinamica cheltuielilor pe categorii

Ponderea cheltuielilor pe categorii 2018


Ponderea cheltuielilor pe categorii 2019