A fost prezentat Raportul Alternativ cu privire la Implementarea Acordului de Asociere RM – UE în domeniul educație și tineret

Pe 13 iunie curent, CNTM a prezentat Raportul Alternativ cu privire la Implementarea Acordului de Asociere RM – UE în domeniul educație și tineret în cadrul unei mese rotunde, unde au fost prezenți parteneri, reprezentanți ai ministerelor de resort și membri ai Centrelor de tineret din țară. Raportul prezintă o evaluare independentă a procesului de realizare a Planurilor Naționale de acțiuni, indicând rezultatele prin prisma analizei calitative și cantitative a obiectivelor Acordului. Totodată, conține și viziunea tinerilor privind dezvoltarea domeniului educațional din țară.

Autorii raportului, Roman Banari și Valeriu Drăgălin, consideră că Acordul de Asociere RM – UE contribuie la dezvoltarea armonioasă a Republicii Moldova în toate domeniile de interes reglementate de prezentul acord, în special cel al educației și dezvoltării sectorului de tineret. Totodată, acesta reprezintă un set de măsuri destul de ambițioase în implementare, având și multe măsuri de intervenție pe sectorul de tineret și cel al educației.

Analizând acordul, au fost efectuate câteva constatări cantitative: nivelul de realizare a Planului Naţional de Acţiuni pentru Implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană pentru perioada 2014-2016 indică implementarea acestuia în proporţie de 73,73%, iar numărul de măsuri ce urmau a fi realizate în sectorul învăţământului, formării, multilingvismului, tineretului şi sportului în 2014-2016 au fost de 37 la număr, dintre care 34 de măsuri au fost realizate. Evaluarea cantitativă a nivelului de realizare a PNAIAA pentru perioada de raportare (2017) indică implementarea acestuia în proporţie de 66%. Progresele înregistrate în anul 2017 arată că din totalul de 587 acţiuni inclusiv cu caracter continuu din PNAIAA 2017-2019, au fost realizate 388,iar dintre cele planificate pentru anul 2017 în sectorul învățământului, formării, multilingvismului, tineretului şi sportului – 21 de acțiuni, dintre care 3 cu caracter continuu.

În ceea ce privește realizările calitative pe sectorul educație și tineret, au fost înregistrate mai multe realizări în proces de implementare a PNAIAA pe sectorul de educație, cum ar fi adoptarea și implementarea Codului Educației și a Strategiei sectoriale de dezvoltare pentru anii 2014-2020 – Educația 2020; aprobarea Cadrului Naţional al Calificărilor din Republica Moldova; aprobarea Regulamentului cu privire la certificarea cunoștințelor și competențelor dobândite în contexte de educație nonformală și informală, etc. În domeniul de tineret, principalele realizări calitative sunt aprobarea Strategiei Naționale de Dezvoltare a Sectorului de Tineret și adoptarea Legii cu privire la Tineret.

Mai multe date privind nivelul de implementare a Acordului de asociere RM – UE în domeniul educație și sport, găsiți în raport (documentul) integral.

***

Raportul este realizat în cadrul proiectului „Campanie de informare în regiunile Moldovei despre situația democratică și asistența UE pentru dezvoltarea țării”, în cadrul Platformei Naționale a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic, implementat cu suportul financiar al Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova.

Alte noutăți

Prioritățile Tinerilor în Alegerile Prezidențiale și Rolul Lor în Contextul Integrării Europene!

Citește

Better Learning Programme/BLP1

Citește

Youth Summer Camp: Safety, Security, and Mental Well-being

Citește

Prioritățile Tinerilor în Alegerile Prezidențiale și Rolul Lor în Contextul Integrării Europene

Citește

Tinerii au nevoie de tine!

Devino organizație membru CNTM!

Redirecționează 2% către CNTM și contribuie la proiecte pentru tineri!

Denumire juridică

Asociatia Obstească”CONSILIUL NATIONAL AL TINERETULUI DIN MOLDOVA”

Adresă juridică

Republica Moldova, Chisinau, str. Petru Rares, 18

Cod Fiscal

1009620000712

Denumirea băncii

BC Moldindconbank SA, filiala Centru Chisinau

SWIFT

MOLDMD2X309

Codul bancar

MD56ML000000002251709693

Contacte

Telefon: (+373) 22 233 088

Fax: (+373) 22 235 175

Email: cntm.corespondenta@gmail.com, cntm.contabilitate@gmail.com

Sari la conținut