Experți/organizații responsabili de elaborarea avizelor, notelor și rapoartelor analitice, în domeniul politicilor de tineret, din cadrul proiectului „Inițiativa Comună a Șanselor Egale pentru Tineri”

Consiliul Național al Tineretului din Moldova, structura-umbrelă a 61 de organizații de tineret din țară, anunță concurs de selectare a experți/organizații care vor fi responsabili de elaborarea avizelor, notelor și rapoartelor analitice, în domeniul politicilor de tineret, din cadrul proiectului „Inițiativa Comună a Șanselor Egale pentru Tineri”.

În perioada 2010-2017, au fost adoptate un şir de politici publice sectoriale, care nu neapărat includ interesele, perspectivele şi nevoile tinerilor. În acest sens, Fundația Est-Europeană împreună cu Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, cu suportul Agenţiei Elvețiene pentru Dezvoltare, Guvernul Suediei și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA, inițiază un program de consolidare a efortului de advocacy a Organizațiilor Societății Civile care lucrează direct pentru a promova drepturile şi interesele grupurilor vulnerabile – prin creare Grupurilor Tematice de Advocacy. Unul dintre aceste grupuri este Grupul Tematic de Advocacy „Tineret” 2018, coordonat de către Consiliul Național al Tineretului din Moldova, care implementează proiectul „Inițiativa Comună a Șanselor Egale pentru Tineri” și este compus din cca 25 de organizații de tineret, active pe diverse segmente de activitate. 

Pentru a contribui la consolidarea capacităților sectorului de tineret în planificarea și promovarea eficientă a unui plan de advocacy, CNTM își propune să angajeze un grup de experți (4-6 persoane/organizații) care să asigure suport în elaborarea unui set de note analitice/avize și 3 rapoarte pe marginea strategiilor sectoriale, în baza recomandărilor și discuțiilor din cadrul Grupului Tematic de Advocacy „Tineret” 2018. Documentele elaborate au ca finalitate integrarea priorităților tinerilor în politicile sectoriale și vor include un șir de recomandări/amendamente, propuse de către organizațiile din cadrul Grupul Tematic de Advocacy „Tineret” 2018, cât și deduse de către experți.

Elaborarea notelor analitice și avizelor.

Echipa din cadrul Grupului Tematic de Advocacy „Tineret” 2018 va asigura cartarea continuă a documentelor de politici publice în scopul identificării celor mai relevante pentru tineri. În același timp, aceștia vor propune amendamente și recomandări pe marginea documentelor elaborate sau în proces de elaborare și vor asigura promovarea acestora pentru a fi incluse în documentele date inclusiv prin prezentarea de avize, întâlniri cu decidenții, participarea la consultări publice, conferințe de presă, luări de poziții etc. Astfel, vor fi realizate cel puțin 18 note analitice și avize cu recomandări specifice de modificarea a legislației dezvoltate, pentru includerea priorităților tinerilor în aceste documente. Pentru promovărea rezultatelor acestor note analitice, vor fi realizate conferințe de presă, întâlniri cu decidenții, mese rotunde etc.

În acest context, suntem în căutarea unui specialist care va realiza avizele și notele analitice în baza recomandărilor și ședințelor trimestriale ale Grupului Tematic de Advocacy „Tineret” 2018  și care beneficiază de expertiză pe domeniul dat. De asemenea, persoana va ghida și instrui membrii grupului în cartarea și formularea de avize proprii.

Responsabilități:

 • colectarea datelor relevante pentru notele analitice;
 • întocmirea recomandărilor în baza ședințelor trimestriale ale Grupului Tematic de Advocacy „Tineret” 2018;
 • elaborarea notelor analitice și a avizelor în cadrul Grupului de advocacy ”Tineret” 2018 pe parcursul proiectului;
 • participarea în cadrul ședințelor Grupului de advocacy „Tineret” 2018 (min. 4 ședințe);
 • participarea în cadrul ședințelor cu decidenții și promovarea documentelor elaborate pe lângă autoritățile publice (min. 5 ședințe);
 • ghidarea Grupului de advocacy ”Tineret”  în cadrul ședințelor de coaching;
 • suport și instruire a membrilor din cadrul grupului în elaborarea de note analitice și participarea la ședințele cu decidenții.

Realizarea a 3 rapoarte de monitorizare a implementării următoarelor documente de politici publice: Strategia Națională de Dezvoltare a Sectorului de Tineret 2020; Strategia Națională de Ocupare a Forței de Muncă 2017-2021; Strategia de Dezvoltare a Sectorului de Întreprinderi Mici și Mijlocii pentru anii 2012-2020.

Aceste rapoarte vor avea un set de recomandări practice de îmbunătățire a cadrului de intervenție și de implementare pentru a asigura un impact pozitiv sporit asupra tinerilor. Rapoartele vor avea cel puțin 3 seturi tematice de recomandări cu impact structural asupra domeniului, din perspectiva tinerilor. Elaborarea documentelor vor fi urmate de ședințe cu decidenții relevanți pentru promovarea rezultatelor acestor rapoarte. Evaluarea documentelor va fi făcută prin intermediul metodologiei de integrare a priorităților tinerilor în politicile publice (youth mainstreaming).

În acest context, suntem în căutarea a 3-4 experți pentru evaluarea acestor documente de politici publice și care sunt specializați pe domeniile de intervenție propuse.

Un singur expert poate aplica pentru 1 sau 2 linii de expertiză, în funcție de competențe.

Responsabilități:

 • participarea în cadrul ședințelor Grupului de advocacy ”Tineret” 2018 (min. 4 ședințe);
 • evaluarea Strategiei și colectarea datelor relevante pentru întocmirea raportului;
 • elaborarea recomandărilor în baza ședințelor trimestriale ale Grupului Tematic de Advocacy „Tineret” 2018;
 • realizarea raportului  în termenii stabiliți;
 • participarea în cadrul ședințelor cu decidenții și promovarea documentelor elaborate pe lângă autoritățile publice (min. 5 ședințe);
 • suport și instruire a membrilor grupului în elaborare de rapoarte de monitorizare și participare la ședințe cu decidenții. 

​Expert promovare media

Responsabilități:

 • scrierea a 10 materiale jurnalistice prietenoase tinerilor publicate în presă, cu un accent sporit în sursele media pentru tineri;
 • promovarea Grupului în scopul extinderii numărului de organizații constituente precum și a capacității acestora.

​Pentru mai multe detalii vă încurajăm să consultați Termenii de Referință ai pozițiilor.

Pentru întrebări de clarificare, vă rugăm să contactați

Ana-Maria Beldiga,

Asistent Politici de Tineret CNTM,

e-mail ana-maria.beldiga@cntm.md,

telefon +373 611 538 27. 

Această publicație este realizată de Consiliul Național al Tineretului din Moldova cu suportul Fundaţiei Est-Europene în parteneriat cu Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”, din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Guvernul Suediei. Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al donatorilor.

          

Alte noutăți

Prioritățile Tinerilor în Alegerile Prezidențiale și Rolul Lor în Contextul Integrării Europene!

Citește

Better Learning Programme/BLP1

Citește

Youth Summer Camp: Safety, Security, and Mental Well-being

Citește

Prioritățile Tinerilor în Alegerile Prezidențiale și Rolul Lor în Contextul Integrării Europene

Citește

Tinerii au nevoie de tine!

Devino organizație membru CNTM!

Redirecționează 2% către CNTM și contribuie la proiecte pentru tineri!

Denumire juridică

Asociatia Obstească”CONSILIUL NATIONAL AL TINERETULUI DIN MOLDOVA”

Adresă juridică

Republica Moldova, Chisinau, str. Petru Rares, 18

Cod Fiscal

1009620000712

Denumirea băncii

BC Moldindconbank SA, filiala Centru Chisinau

SWIFT

MOLDMD2X309

Codul bancar

MD56ML000000002251709693

Contacte

Telefon: (+373) 22 233 088

Fax: (+373) 22 235 175

Email: cntm.corespondenta@gmail.com, cntm.contabilitate@gmail.com

Sari la conținut