CNTM este despre tineri

Noi credem că tinerii sunt foarte importanți și vocea lor trebuie auzită. Astfel, prin intermediul organizațiilor de tineret, împuternicim, încurajăm, implicăm, reprezentăm și susținem tinerii din întreaga țară.
Echipa CNTM

Despre CNTM

Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM) este structura asociativă a 36 de organizații de tineret, ce promovează drepturile tinerilor și reprezintă interesele organizațiilor de tineret în procesul de elaborare, implementare și evaluare a politicilor de tineret. Fiind fondat la 18 februarie 1999, CNTM activează în baza următoarelor principii de organizare și funcționare: solidaritate, autonomie organizațională și funcțională, transparență, libertatea opiniei și a exprimării, eligibilitatea organelor de conducere, egalitatea deplină în drepturi a membrilor, profesionalism.

Pentru mai multe detalii consultă și:

0

evenimente organizate pentru tineri

0

traininguri organizate pentru tineri în raioane

0

proiecte implementate

0 +

resurse utile

Priorități

Educatia tinerilor

Activitatea CNTM se bazează pe 6 piloni de bază care constituie prioritățile strategice ale CNTM în promovarea și asigurarea drepturilor tineri atât în țară cât și peste hotarele acesteia.Prima prioritate a Consiliului Național al Tineretului din Moldova este EDUCAȚIA TINERILOR.

La baza acestei priorități stau 4 obiective:

1. Sporirea participării tinerilor în procesul educațional, prin:

 • consultarea tinerilor la elaborarea politicilor din domeniul educației
 • dezvoltarea structurilor participative în cadrul sistemului educațional și
 • consolidarea lor în vederea asigurării participării eficiente a acestora în procesele decizionale
 • promovarea mobilității tinerilor în domeniul academic/educațional.

2. Promovarea oportunităților de învățare non formală, prin:

 • dezvoltarea unui sistem robust de validare și dezvoltarea trainerilor, facilitatorilor și formatorilor ce activează în sectorul de tineret
 • dezvoltarea unui cadru formal de implementare a stagiilor de lungă durată
 • diversificarea metodelor de educare non formală a tinerilor
 • creșterea calitatății educației non formale
 • promovarea și dezvoltarea standardelor minime de calitate pentru pentru activități de tineret
 • constituirea de parteneriate naționale și internaționale, creând astfel platforme de comunicare și dialog structurat pentru Centrele de tineret, ONG de tineret și autorități publice

3. Promovarea educației interculturale și asigurarea egalității de șanse pentru categoriile de tineri sub-reprezentați, prin:

 • dezvoltarea capacităților responsabililor de promovarea incluziunii sociale și ne-discriminării
 • formarea și dezvoltarea competențelor interculturale și de incluziune socială

4. Dezvoltarea instrumentelor pentru tranziția eficientă a tinerilor de la educație în câmpul muncii și validarea competențelor dobândite în activități nonformale de educație, prin:

 • dezvoltarea mecanismelor de adaptare a competențelor tinerilor la necesitățile angajatorilor
 • fortificarea centrelor de instruire și certificare a competențelor obținute într-un cadru non formal
 • promovarea youthpass pentru competențele dezvoltate non formal.

La baza acestei priorități stau 2 obiective:

1. Consolidarea capacităților organizaționale, prin:

 • dezvoltarea capacităților de bună guvernare și M&E ale organizațiilor membre
 • dezvoltarea capacităților de comunicare și advocacy ale organizațiilor membre cu autoritățile publice

2. Respectarea drepturilor tinerilor, prin:

 • diminuarea discriminării tinerilor
 • promovarea modului sănătos de viață
 • dezvoltarea instrumentelor de asigurare a respectării drepturilor tinerilor

3. Facilitarea incluziunii sociale a tinerilor prin incluziunea tinerilor din grupurile vulnerabile și oportunități reduse și a celor afectați de migrație, promovarea diversității culturale, promovarea votului la 16 ani

Acest subiect este de o importanță majoră pentru CNTM, iar obiectivele ce stau la baza acestei priorități sunt inevitabile pentru asigurarea incluziunii sociale a tinerilor și ne-discriminarea lor.

La baza acestei priorități stau 3 obiective:

1. Promovarea cetățeniei active în rândul tinerilor, prin:
 • implicarea tinerilor în procesul decizional
 • stimularea voluntariatului în rândul tinerilor
 • creșterea mobilității tinerilor asigurând în același timp că aceștia nu sunt discriminați și nimeni nu este lăsat în urmă din cauza dizabilității sale, apartenență etnică, etnie, etc.
2. Respectarea drepturilor tinerilor, prin:
 • diminuarea discriminării tinerilor
 • promovarea modului sănătos de viață
 • dezvoltarea instrumentelor de asigurare a respectării drepturilor tinerilor
3. Facilitarea incluziunii sociale a tinerilor prin incluziunea tinerilor din grupurile vulnerabile și oportunități reduse și a celor afectați de migrație, promovarea diversității culturale, promovarea votului la 16 ani

La baza acestei priorități stau 2 obiective:

1. Formarea spiritului civic în rândurile tinerilor și sporirea calității serviciilor de tineret, prin:

 • evaluarea și monitorizarea politicii de tineret
 • sporirea capacității lucrătorilor de tineret și a organizaților de tineret în participarea eficientă în procesele decizionale ce privesc tinerii

2. Promovarea politicii europene de tineret, prin:

 • dezvoltarea cooperării internaționale
 • promovarea programelor europene de tineret
 • organizarea schimburilor de experiență cu țările care au înregistrat rezultate marcabile în domeniul tineretului

3. Monitorizarea și evaluarea politicilor/activităților de tineret, prin:

 • monitorizarea bugetelor publice locale alocate activităților de tineret
 • analiza și evaluarea politicilor cu impact semnificativ asupra tinerilor inițierea campaniilor de advocacy pentru dezvoltarea și promovarea drepturilor tinerilor în Moldova

La baza acestei priorități stau 4 obiective:

1. Dezvoltarea oportunităților de angajare a tinerilor în câmpul muncii și informarea tinerilor despre posibilitățile existente de angajare

 • evaluarea și monitorizarea politicii de tineret
 • sporirea capacității lucrătorilor de tineret și a organizaților de tineret în participarea eficientă în procesele decizionale ce privesc tinerii

2. Creșterea ratei de ocupare și referirea tinerilor inactivi către serviciile de angajare, ghidare, consiliere, prin:

 • colaborarea cu instituțiile specializate în domeniul ocupării forței de muncă, întrucât rata cea mai înaltă de șomaj o identificăm în rândul tinerilor.

3. Promovarea cunoașterii drepturilor tinerilor în câmpul muncii, prin:

 • informarea tinerilor despre egalitate și nediscriminarea în câmpul muncii, sănătatea și securitatea la locul de muncă, unde se pot adresa în cazul în care drepturile sale au fost încălcate și ce trebuie să cunoască atunci când vor dori să se angajeze.

4. Promovarea și dezvoltarea antreprenorialul în rândul tinerilor și promovarea stagiilor de practică plătite, ca un instrument eficient pentru asigurarea tranziției tinerilor din educație în câmpul muncii

La baza acestei priorități stă 1 obiectiv:

1. Susținerea si promovarea economiei verzi contribuind astfel la îmbunătățirea calității mediului și la formarea unei societăți responsabile, ce asigură un mediu sanatos de trai, prin:

 • incurajarea tinerilor să participle la seminare, instruiri dedicate ecologiei, să participe în proiecte, ca ulterior să dezvolte afaceri verzi, să dezvolte economia circulară etc.

Organigrama si structura CNTM

Întrebări frecvente

Ce tipuri de activitati organizeaza Consiliul Național al Tineretului?

Activitatea CNTM se bazează pe 6 piloni de bază care constituie prioritățile strategice ale CNTM în promovarea și asigurarea drepturilor tineri atât în țară cât și peste hotarele acesteia.Prima prioritate a Consiliului Național al Tineretului din Moldova este EDUCAȚIA TINERILOR.

La baza acestei priorități stau 4 obiective:

1. Sporirea participării tinerilor în procesul educațional, prin:

 • consultarea tinerilor la elaborarea politicilor din domeniul educației
 • dezvoltarea structurilor participative în cadrul sistemului educațional și
 • consolidarea lor în vederea asigurării participării eficiente a acestora în procesele decizionale
 • promovarea mobilității tinerilor în domeniul academic/educațional.

2. Promovarea oportunităților de învățare non formală, prin:

 • dezvoltarea unui sistem robust de validare și dezvoltarea trainerilor, facilitatorilor și formatorilor ce activează în sectorul de tineret
 • dezvoltarea unui cadru formal de implementare a stagiilor de lungă durată
 • diversificarea metodelor de educare non formală a tinerilor
 • creșterea calitatății educației non formale
 • promovarea și dezvoltarea standardelor minime de calitate pentru pentru activități de tineret
 • constituirea de parteneriate naționale și internaționale, creând astfel platforme de comunicare și dialog structurat pentru Centrele de tineret, ONG de tineret și autorități publice

3. Promovarea educației interculturale și asigurarea egalității de șanse pentru categoriile de tineri sub-reprezentați, prin:

 • dezvoltarea capacităților responsabililor de promovarea incluziunii sociale și ne-discriminării
 • formarea și dezvoltarea competențelor interculturale și de incluziune socială

4. Dezvoltarea instrumentelor pentru tranziția eficientă a tinerilor de la educație în câmpul muncii și validarea competențelor dobândite în activități nonformale de educație, prin:

 • dezvoltarea mecanismelor de adaptare a competențelor tinerilor la necesitățile angajatorilor
 • fortificarea centrelor de instruire și certificare a competențelor obținute într-un cadru non formal
 • promovarea youthpass pentru competențele dezvoltate non formal.

Redirecționează 2% către CNTM și contribuie la proiecte pentru tineri!

Denumire juridică

Asociatia Obstească”CONSILIUL NATIONAL AL TINERETULUI DIN MOLDOVA”

Adresă juridică

Republica Moldova, Chisinau, str. Petru Rares, 18

Cod Fiscal

1009620000712

Denumirea băncii

BC Moldindconbank SA, filiala Centru Chisinau

SWIFT

MOLDMD2X309

Codul bancar

MD56ML000000002251709693

Contacte

Telefon: (+373) 22 233 088

Fax: (+373) 22 235 175

Email: cntm.corespondenta@gmail.com, cntm.contabilitate@gmail.com

Sari la conținut