Consiliul Național al Tineretului din Moldova dă start procesului de selectare a organizațiilor din Republica Moldova care doresc să adere ca organizație membră la CNTM.

Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM) dă start procesului de selectare a organizațiilor din Republica Moldova care doresc să adere ca organizație membră la CNTM.

Cererile și dosarele de aderare ale participanților se vor analiza în cadrul Adunării Generale din data de 01-03 decembrie 2023.

Beneficiile unei organizaţii de tineret pentru a deveni organizaţie membră a CNTM:

 • Participarea  la  activităţile  CNTM şi ale platformelor internaţionale (Forumul European de Tineret, Consiliile Naționale de Tineret din regiunea euroasiatică etc.) şi naţionale (Consiliul Naţional pentru Participare, Platforma Naţională a Forumului Societății Civile din Parteneriatului Estic, Coaliţia pentru Alegeri Libere şi Corecte, etc.) unde CNTM este parte .
 • Beneficiază de informații cu privire la politica de tineret din țară şi din Europa,  şi are posibilitatea să participe  în  elaborarea, implementarea şi monitorizarea acesteia, ținând cont de expertiza acesteia fiind delegat în calitate de membru în diverse grupuri de lucru la nivel național dar și internațional .
 • Deleagă şi poate deveni membru în organele de conducere a CNTM, precum şi grupurile de lucru ale CNTM şi platformele din care face parte CNTM-ul.
 • Are acces la cele mai actuale oportunităţi de finanţare din domeniul de tineret, precum și beneficiază din proiectele și parteneriatele pe care le construiește CNTM.
 • Realizează schimb de experiență pentru a putea transmite şi învăţa din know-how-ul celorlalte organizații membre, etc.

Dacă ești reprezentant al unei organizații de tineret și vrei să devii membru al Consiliului Național al Tineretului din Moldova, atunci înregistrează-te acum, nu ezita!

Cerințe de bază față de candidați:

 • Să fie organizație necomercială (ONG) în care tinerii constituie cel puţin 2/3 din numărul de membri şi din componenţa organelor de conducere și ale cărei scopuri statutare sunt orientate spre dezvoltarea personalităţii tinerilor şi integrarea lor în viaţa publică;
 • Să aibă o reputație ireproșabilă și militează pentru valorile privind drepturile omului, transparență, bună guvernare, etc. 

Conform reglementărilor interne a CNTM, dosarul candidaților trebuie să conțină după cum urmează:

 • Copia Certificatului de înregistrare şi a Statutului;
 • Lista fondatorilor;
 • Extrasul din procesul-verbal al şedinţei în cadrul căreia s-a decis aderarea la CNTM.
 • Raport de activitate pentru anul financiar precedent celui de aderare, care să conţină informaţii cu privire la adresa juridică şi a sediului, numărul de membri, resurse  umane şi tehnice, activităţi desfăşurate, persoanele de contact, precum şi alte date necesare.

Dosarele pot fi depuse până la data de 15 Noiembrie 2023 în formă electronică la adresa corespondenta@cntm.md, sau fizic în ziua Adunării Generale. 

Alte noutăți

Prioritățile Tinerilor în Alegerile Prezidențiale și Rolul Lor în Contextul Integrării Europene!

Citește

Better Learning Programme/BLP1

Citește

Youth Summer Camp: Safety, Security, and Mental Well-being

Citește

Prioritățile Tinerilor în Alegerile Prezidențiale și Rolul Lor în Contextul Integrării Europene

Citește

Tinerii au nevoie de tine!

Devino organizație membru CNTM!

Redirecționează 2% către CNTM și contribuie la proiecte pentru tineri!

Denumire juridică

Asociatia Obstească”CONSILIUL NATIONAL AL TINERETULUI DIN MOLDOVA”

Adresă juridică

Republica Moldova, Chisinau, str. Petru Rares, 18

Cod Fiscal

1009620000712

Denumirea băncii

BC Moldindconbank SA, filiala Centru Chisinau

SWIFT

MOLDMD2X309

Codul bancar

MD56ML000000002251709693

Contacte

Telefon: (+373) 22 233 088

Fax: (+373) 22 235 175

Email: cntm.corespondenta@gmail.com, cntm.contabilitate@gmail.com

Sari la conținut