Concurs de selectare a organizației care va asigura Secretariatul pentru Consiliul Național al ONG-urilor

Consiliul ONG este un organ reprezentativ neformal, desemnat de către Forumul ONG din Republica Moldova, pentru a contribui la consolidarea eforturilor ONG-urilor în promovarea dezvoltării societății civile în Republica Moldova.

Activitatea Consiliului ONG este asigurată de Secretariatul Consiliului. Secretariatul Consiliului este asigurat de către un ONG cu sediul în mun. Chișinău, ales prin concurs public, pentru o perioadă de doi ani. Organizația care deține Secretariatul Consiliului desemnează una sau mai multe persoane, care asigură permanent Secretariatul Consiliului ONG. Activitatea Secretariatului este supravegheată de conducerea Consiliului ONG.

Consiliul ONG nu dispune de resurse pentru a acopere cheltuielile de secretariat, însă va susține eforturile organizației selectate de atragere de fonduri pentru acoperirea acestor cheltuieli.

Secretariatul Consiliului ONG are următoarele atribuții:

a) convocă ședința Consiliului nou ales;
b) asigură lucrările de secretariat ale Consiliului, inclusiv pregătește și organizează ședințele acestuia;
c) întocmește și publică procesele-verbale ale ședințelor și deciziile Consiliului ONG pe pagina web (www.consiliulong.md);
d) primește corespondența Consiliului și o aduce la cunoștința membrilor acestuia;
e) ține Registrele şi asigură arhivarea documentelor Consiliului;
f) menține paginile web și de Facebook ale Consiliului și asigură promovarea vizibilității activității Consiliului;
g) la cererea Consiliul elaborează și difuzează informații despre activitatea acestuia;
h) contribuie la crearea şi promovarea imaginii Consiliului;
i) îndeplinește hotărârile Consiliului, monitorizează îndeplinirea prevederilor din procesele-verbale și Rezoluția Forumului ONG;
j) contribuie la realizarea Rezoluției Forumului și a planului de acțiuni pentru implementarea Rezoluției;
k) asigură suportul pentru comunicare / întâlnirile cu partenerii Consiliului ONG;
l) în baza hotărârii Consiliului, reprezintă Consiliul în raport cu organele de stat, în comunicarea cu finanțatorii și cu eventuale delegații;
m) în baza hotărârii Consiliului, reprezintă Consiliul la evenimente publice;
n) întocmește rapoartele anuale de activitate ale Consiliului, potrivit cerințelor stabilite de Consiliu;
o) are alte atribuții delegate de Consiliu.

Criterii de departajare:

  1. reputația în sectorul necomercial;
  2. disponibilitatea resurselor (umane, tehnice, financiare) pentru asigurarea lucrărilor de secretariat;
  3. neafiliere politică;
  4. respectă regulile cu privire la conflictul de interese în cadrul ONG-ului și în raport cu Consiliul ONG.

Dosarul de participare la concurs:

  1. CV-ul organizației și ale persoanei/or (dacă sunt identificate) care va/vor asigura Secretariatul Consiliului;
  2. scrisoare de motivație, cu garantarea resurselor suficiente pentru asigurarea lucrărilor de secretariat;
  3. ultimul raport anual de activitate (în limba română).

Data-limită pentru depunerea dosarului este 1 iulie 2018.

Dosarele vor fi expediate la adresa de e-mail: consiliulong.md@gmail.com cu indicare la subiectul mesajului „Secretariat CN ONG”.

Alte noutăți

Prioritățile Tinerilor în Alegerile Prezidențiale și Rolul Lor în Contextul Integrării Europene!

Citește

Better Learning Programme/BLP1

Citește

Youth Summer Camp: Safety, Security, and Mental Well-being

Citește

Prioritățile Tinerilor în Alegerile Prezidențiale și Rolul Lor în Contextul Integrării Europene

Citește

Tinerii au nevoie de tine!

Devino organizație membru CNTM!

Redirecționează 2% către CNTM și contribuie la proiecte pentru tineri!

Denumire juridică

Asociatia Obstească”CONSILIUL NATIONAL AL TINERETULUI DIN MOLDOVA”

Adresă juridică

Republica Moldova, Chisinau, str. Petru Rares, 18

Cod Fiscal

1009620000712

Denumirea băncii

BC Moldindconbank SA, filiala Centru Chisinau

SWIFT

MOLDMD2X309

Codul bancar

MD56ML000000002251709693

Contacte

Telefon: (+373) 22 233 088

Fax: (+373) 22 235 175

Email: cntm.corespondenta@gmail.com, cntm.contabilitate@gmail.com

Sari la conținut