Ce este un hackathon?

RO:

Un hackathon este un eveniment în care oamenii se reunesc pentru a lucra împreună la rezolvarea unei probleme sau pentru a crea ceva nou, adesea în domeniile tehnologiei sau antreprenoriatului. De obicei, sunt implicate echipe de programatori, designeri, dar și persoane fără cunoștințe în domeniu, care lucrează împreună pentru a dezvolta un software, o aplicație sau altă idee inovatoare într-un interval de timp limitat, de obicei câteva zile.

Hackathon-urile pot fi organizate în jurul unei anumite teme sau a unei probleme, și implică adesea sponsori care oferă resurse, mentori și premii pentru echipele câștigătoare. Participanții pot lucra individual sau în echipe, pentru a lucra asupra ideii lor, și pot avea acces la o varietate de instrumente, tehnologii și alte resurse pentru a le susține și facilita munca.

Hackathonurile pot fi o modalitate excelentă de a încuraja creativitatea și inovația, de a dezvolta noi abilități și de a stimula colaborarea și munca în echipă. Ele sunt adesea folosite de companii, organizații și comunități pentru a genera idei noi, a dezvolta prototipuri și a rezolva probleme complexe într-un mediu distractiv și captivant.

Consiliul Național al Tineretului din Moldova este în căutarea participanților la The Future is Female: Women’s Empowerment Hackathon. Scopul hackathon-ului este de a ajuta participanții în dezvoltarea conceptului unei platforme / unui software pentru a facilita procesul de angajare a refugiaților.

Echipele vor fi formate din 5 persoane: 3 din Ucraina și 2 din Moldova. Pentru a vă înregistra la hackathon, completați formularul: https://forms.gle/Lkx2G87GPmhj7vsS6

Acest proiect este implementat de Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM) în parteneriat cu Asociația Femeilor Antreprenoare din Moldova (AFAM), cu susținerea UN Women, și finanțat de Fondul Femeilor pentru pace și asistență umanitară.

RU:

Хакатон — это мероприятие, на котором люди собираются, чтобы вместе решить проблему или создать что-то новое, часто в области технологий или предпринимательства. Обычно в нем участвуют группы программистов, дизайнеров и людей, не обладающих знаниями в данной области, которые вместе разрабатывают программное обеспечение, приложение или другую инновационную идею в течение ограниченного периода времени, обычно нескольких дней.

Хакатоны могут быть организованы вокруг определенной темы или проблемы и часто включают спонсоров, которые предоставляют ресурсы, наставников и призы для команд-победителей. Участники могут работать индивидуально или в группах над своей идеей, и иметь доступ к различным инструментам, технологиям и другим ресурсам для поддержки и облегчения своей работы.

Хакатоны могут стать отличным способом поощрения творчества и инноваций, развития новых навыков и развития сотрудничества и командной работы. Они часто используются компаниями, организациями и сообществами для генерации новых идей, разработки прототипов и решения сложных проблем в веселой и увлекательной среде.

Национальный Cовет Mолодежи Молдовы ищет участников хакатона «The Future is Female: Women’s Empowerment Hackathon». Целью хакатона является помощь участникам в разработке концепции платформы / программного обеспечения для облегчения трудоустройства беженцев.

Команды будут состоять из 5 человек: 3 из Украины и 2 из Молдовы. Для регистрации на хакатон заполните форму: https://forms.gle/Lkx2G87GPmhj7vsS6

Этот проект реализуется Национальным советом молодежи Молдовы (CNTM) в партнерстве с Ассоциацией женщин-предпринимателей Молдовы (AFAM), при поддержке «ООН-женщины» и финансируется Женским фондом мира и гуманитарной деятельности.  

Alte noutăți

Cultivăm Împreună Frumusețea și Solidaritatea!

Citește

LEVEL UP 2024

Citește

EaP NYC Candidate for the board of European Youth Forum – Teodora Panuș

Citește

Noi oportunități pentru tinerii aleși locali. În Moldova a fost lansată platforma Tinerilor Primari și Consilieri Locali

Citește

Tinerii au nevoie de tine!

Devino organizație membru CNTM!

Redirecționează 2% către CNTM și contribuie la proiecte pentru tineri!

Denumire juridică

Asociatia Obstească”CONSILIUL NATIONAL AL TINERETULUI DIN MOLDOVA”

Adresă juridică

Republica Moldova, Chisinau, str. Petru Rares, 18

Cod Fiscal

1009620000712

Denumirea băncii

BC Moldindconbank SA, filiala Centru Chisinau

SWIFT

MOLDMD2X309

Codul bancar

MD56ML000000002251709693

Contacte

Telefon: (+373) 22 233 088

Fax: (+373) 22 235 175

Email: cntm.corespondenta@gmail.com, cntm.contabilitate@gmail.com

Sari la conținut