Better Learning Programme/BLP1

RO/În perioada 5-6 iulie 2024, a avut loc un atelier de formare dedicat cadrelor didactice și lucrătorilor de tineret, centrat pe „Programul pentru o Învățare Mai Bună” (Better Learning Programme/BLP1). Acest program se axează pe sprijinirea psihosocială a copiilor și adolescenților, ajutându-i să facă față mai ușor situațiilor de stres și stărilor de anxietate.

Scopul Atelierului: Dezvoltarea competențelor cadrelor didactice și lucrătorilor de tineret în vederea implementării Programului pentru o Învățare Mai Bună (BLP1).

Obiectivele Atelierului:

– Dezvoltarea Cunoștințelor Teoretice și Abilităților Practice: Participanții au dobândit cunoștințe esențiale și instrumente practice necesare pentru a contribui la sporirea bunăstării elevilor.

– Formarea Competențelor de Mentorat și Îndrumare: Cadrele didactice și lucrătorii de tineret au fost instruiți în aplicarea practică a sesiunilor Programului pentru o Învățare Mai Bună, dezvoltând abilități de mentorat și îndrumare.

Participanți: Cadre didactice și lucrători de tineret din regiunile cheie.

Vom urmări cu interes modul în care participanții vor implementa activitățile de follow-up în comunitățile lor, contribuind astfel la bunăstarea și dezvoltarea psihosocială a elevilor.

*Acest atelier de formare e implementate de Consiliul Național al Tineretului din Moldova, cu sprijinul financiar al Agenției Norvegiene pentru Cooperare și Dezvoltare, ca parte a unui parteneriat cu Consiliul Norvegian pentru Refugiați – NRC, în cadrul proiectului „Împuternicirea copiilor și adolescenților strămutați forțat prin educație formală și non-formală de calitate”.

Ру/В период с 5 по 6 июля 2024 года состоялся тренинг для учителей и молодежных работников, посвященный программе „Лучшего обучения” (Better Learning Programme/BLP1). Эта программа направлена на психосоциальную поддержку детей и подростков, помогая им легче справляться со стрессовыми ситуациями и состояниям тревоги.

Цель тренинга: Развитие компетенций учителей и молодежных работников для внедрения программы „Лучшего обучение” (BLP1).

Результаты и достижения тренинга:

– Развитие теоретических знаний и практических навыков: Участники приобрели необходимые теоретические знания и практические инструменты для повышения благополучия учащихся.

– Формирование компетенций наставничества и руководства: Учителя и молодежные работники прошли обучение по практическому применению сессий программы „Лучшего обучения”, развивая навыки наставничества и руководства.

Участники: Учителя и молодежные работники из ключевых регионов.

Мы будем отслеживать, как участники реализуют последующие мероприятия в своих сообществах, поддерживая их на пути и способствуя благополучию и психосоциальному развитию учащихся.”

*Эта деятельность реализуется Национальным Советом Молодежи Молдовы, финансируется Норвежским агентством по развитию и поддерживается Норвежским советом по беженцам – NRC, в рамках проекта „Empowering displaced children and adolescents through quality formal and non-formal education”

Alte noutăți

Prioritățile Tinerilor în Alegerile Prezidențiale și Rolul Lor în Contextul Integrării Europene!

Citește

Youth Summer Camp: Safety, Security, and Mental Well-being

Citește

Prioritățile Tinerilor în Alegerile Prezidențiale și Rolul Lor în Contextul Integrării Europene

Citește

Program de formare pentru membrii platformei advocacy tineret cu tematica ”Policy Labs și rolul tinerilor în astfel de procese de participare”

Citește

Tinerii au nevoie de tine!

Devino organizație membru CNTM!

Redirecționează 2% către CNTM și contribuie la proiecte pentru tineri!

Denumire juridică

Asociatia Obstească”CONSILIUL NATIONAL AL TINERETULUI DIN MOLDOVA”

Adresă juridică

Republica Moldova, Chisinau, str. Petru Rares, 18

Cod Fiscal

1009620000712

Denumirea băncii

BC Moldindconbank SA, filiala Centru Chisinau

SWIFT

MOLDMD2X309

Codul bancar

MD56ML000000002251709693

Contacte

Telefon: (+373) 22 233 088

Fax: (+373) 22 235 175

Email: cntm.corespondenta@gmail.com, cntm.contabilitate@gmail.com

Sari la conținut