Consiliul Național al Tineretului din Moldova este în căutarea unui nou coleg(ă) la funcția de contabil

Expirat

Consiliul Național al Tineretului din Moldova anunță concurs de angajare a unui Contabil Șef care să aibă o experiență de muncă în domeniu de minim 3 ani, experiența în lucru cu organizațiile neguvernamentale va constitui un avantaj.

Persoana selectată va fi responsabilă de organizarea evidenței contabile a activității economico-financiare a Asociației, controlul folosirii resurselor materiale și financiare ale acesteia.

Atribuții de serviciu:

 • Participă la planificarea bugetelor anuale și ale proiectelor pe care asociația le implementează sau intenționeazăsă le înainteze spre finanțare;
 • Îndeplinește atribuțiile și obligațiile care îi revin din cadrul proiectelor implementate de organizație;
 • Efectuează calculele și achită remunerarea angajaţilor Asociaţiei, transferurile de taxe și impozite aferente remunerării date;
 • Pregăteşte situațiile financiare și alte dări de seamă ale Asociaţiei în conformitate cu legislația națională și standardele de contabilitate;
 • Pregăteşte rapoarte financiare în conformitate cu regulile de grant stabilite cu finanţatorii;
 • Monitorizează cheltuielile efectuate conform bugetelor de proiecte şi bugetului pentru susținerea activităţii Asociaţiei;
 • Prezintă documente financiare necesare la cererea Președintelui, Secretarului general, alte Comisiei de Cenzori sau altor persoane împuternicite;
 • Îndeplinește alte sarcini relevante la cererea Preşedintelui sau ale Secretarului General al Asociaţiei care țin de domeniul legal atribuit contabilității;
 • Organizează și coordonează periodic activitățile de inventariere împreună cu Secretarul General;
 • Duce evidența tuturor activelor organizației în conformitate cu cerințele legislației.

Cerințefață de candidați:

Studii

 • Studii superioare în domeniu.

Calități profesionale       

 • minim 3 ani îndomeniul contabilității, unde expriența în lucru cu ONG-urile va constitui un avantaj;
 • abilități de comunicare eficientă;
 • abilități de lucru înechipa.

Cunoștințe             

 • cunoașterea PC: programele WORD, Excel, 1C;
 • cunoștinţe lingvistice: română și engleză.

Atitudini/comportamente 

 • responsabilitate, onestitate,  corectitudine, loialitate, meticulozitate, acuratețe.

Persoanele interesate trebuie să transmită un dosar, care să conțină:

1. CV-ul aplicantului;

2. scrisoarea de motivare;

3. oferta financiară.

Dosarul de participare va fi transmis până în data de 08.06.2020, ora 13:00, prin e-mail la adresa cntm.corespondenta@gmail.com.

Pentru alte întrebări contactați-ne la numărul de telefon (+373) 22 23 51 75 sau la adresa de email: cntm.corespondenta@gmail.com. Persoana de contact Roman Banari, Secretar General.

Altele

Национальный Cовет Молодежи Молдовы (CNTM) в поиске преподавателей румынского языка, математики, английского языка и химии! 

Citește

Consiliul Național al Tineretului din Moldova anunță concurs pentru pozițiile Biroului de Administrare și Comisia de Cenzori CNTM

Citește

Termeni de referință pentru selectarea unei companii media pentru producerea unui spot video

Citește

Apelul Public de contractarea serviciilor de logistică

Citește

Tinerii au nevoie de tine!

Devino organizație membru CNTM!

Redirecționează 2% către CNTM și contribuie la proiecte pentru tineri!

Denumire juridică

Asociatia Obstească”CONSILIUL NATIONAL AL TINERETULUI DIN MOLDOVA”

Adresă juridică

Republica Moldova, Chisinau, str. Petru Rares, 18

Cod Fiscal

1009620000712

Denumirea băncii

BC Moldindconbank SA, filiala Centru Chisinau

SWIFT

MOLDMD2X309

Codul bancar

MD56ML000000002251709693

Contacte

Telefon: (+373) 22 233 088

Fax: (+373) 22 235 175

Email: cntm.corespondenta@gmail.com, cntm.contabilitate@gmail.com

Sari la conținut