Aviz privind proiectul de lege cu referire la anularea examenelor naționale de absolvire a programelor de studii în învățământul general, sesiunea de examene 2020

Aviz privind proiectul de lege cu referire la anularea examenelor naționale de absolvire a programelor de studii în învățământul general, sesiunea de examene 2020
În referință la Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 291 din 13 mai, 2020, ne exprimăm îngrijorarea cu privire la lipsa de transparență și încălcarea dreptului de participare a tinerilor în deciziile care îi afectează la nivel individual și sistemic.

Potrivit Convenției privind Drepturile Copilului, care a intrat în vigoare în 1993 în R. Moldova, statele părți garantează adolescentului capabil de discernământ dreptul de a exprima liber opinia sa asupra oricărei probleme care îl privește, opiniile acestuia fiind luate în considerare (…) în deciziile privind educația, sănătatea, sexualitatea, viața de familie, procedurile judiciare și administrative (Art. 12, p. 1). Legea cu privire la tineret declară principiul participării ca fiind unul din pilonii de bază al politicilor de tineret. Conform legii, acest principiu constă în implicarea activă a tinerilor în procesul de luare a deciziilor, desfășurarea de consultări publice, realizarea de activități care se produc în societate şi care îi vizează pe tineri în mod direct sau indirect. Același principiu stă și la baza Strategiei naționale de dezvoltare a sectorului de tineret 2020 și Strategiei de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020 „Educația – 2020”.

Astfel, pentru a asigura dreptul tinerilor de a influența democratic procesele vieții lor, avem încrederea că Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media va lua în considerare opiniile tinerilor la luarea unei decizii cu privire la anularea examenelor naționale de absolvire a programelor de studii în învățământul general, sesiunea de examene 2020.

În acest sens, prin intermediul platformei online U-Report, Consiliul Național al Tineretului din Moldova a efectuat un sondaj (Anexa 1) în rândul a 267 tineri, elevi ai claselor a IX-a și a XII-a, din toate regiunile țării. În acest context, am constatat că cca 27% din tinerii intervievați nu sunt mulțumiți de notele acumulate pe parcursul ultimilor 3 ani, iar 16% se opun deciziei cu privire la anularea examenelor naționale de absolvire (în timp ce 11% din tineri se abțin de la răspuns). Totodată, acest aspect este reflectat și în cadrul inițiativei de petiționare, care solicită identificarea unei posibilități de organizare a examenelor de bacalaureat și la care au aderat peste 400 de elevi. Totodată, 42% din restanțierii intervievați au răspuns că se opun propunerii de a reprograma examenul de BAC în următoarea sesiune pentru restanțieri, în condițiile stabilite de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

În acest context, având în vedere starea de urgență în sănătatea publică și riscul de îmbolnăvire cu COVID-19, venim cu următoarele recomandări pe marginea proiectului de lege cu privire la examenelor naționale de absolvire a programelor de studii în învățământul general, sesiunea de examene 2020:

1. Dezvoltarea soft-ului specializat pentru susținerea examenului în fața calculatorului, de acasă. Această opțiune este importantă pentru restanțieri și cei care s-au înscris pentru a susține examenul în sesiunea de examene 2020, în contextul în care aceștia riscă să piardă un an academic, în cazul în care examenul nu va fi organizat până în luna septembrie.

2. Oferirea posibilității absolvenților, în baza unei cereri, să refuze eliberarea diplomei în baza mediilor anuale din perioada de liceu și să opteze pentru a reprograma examenul de BAC în următoarea sesiune (în condițiile stabilite de MECC) și/sau susținerea acestuia în format online în sesiunea de vară din anul 2020 (în contextul în care acest lucru va fi posibil);

3. În cazul anulării examenului de bacalaureat și eliberarea diplomelor în baza mediilor anuale din perioada de liceu, se propune de a lua în considerare ajustarea notelor de examen la nivelul de performanță a școlii la BAC în anii precedenți. Această metodă, folosită și de alte țări precum Marea Britanie, permite de a uniformiza diferențele în rigurozitatea notării de la regiune la regiune. În cadrul sondajului efectuat de către CNTM, 57% din tineri au afirmat că ar opta pentru această soluție, în timp ce 24% s-au abținut de la răspuns.

Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM) este o structura asociativă cu 51 de organizații de tineret membre ce are misiunea de a promova interesele tinerilor din Moldova.

Altele

Bilanțul trimestrului I al Grupului Național Advocacy Tineret

Citește

Aviz privind Proiectului de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea standardelor privind spațiile de audiere în condiții speciale a minorilor victime/martori ai infracțiunilor

Citește

Bilanțul trimestrului IV al Grupului Național Advocacy Tineret

Citește

Aviz cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare și inovare a sectorului de tineret a municipiului Chișinău pentru anii 2023-2028

Citește

Tinerii au nevoie de tine!

Devino organizație membru CNTM!

Redirecționează 2% către CNTM și contribuie la proiecte pentru tineri!

Denumire juridică

Asociatia Obstească”CONSILIUL NATIONAL AL TINERETULUI DIN MOLDOVA”

Adresă juridică

Republica Moldova, Chisinau, str. Petru Rares, 18

Cod Fiscal

1009620000712

Denumirea băncii

BC Moldindconbank SA, filiala Centru Chisinau

SWIFT

MOLDMD2X309

Codul bancar

MD56ML000000002251709693

Contacte

Telefon: (+373) 22 233 088

Fax: (+373) 22 235 175

Email: cntm.corespondenta@gmail.com, cntm.contabilitate@gmail.com

Sari la conținut