TERMEN EXTINS!! Consiliul Național al Tineretului din Moldova anunță concurs de selectare pentru un expert/ă, group de experți!

Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM) este structura asociativă a 38 de organizații de tineret, ce promovează drepturile tinerilor și reprezintă interesele organizațiilor de tineret în procesul de elaborare, implementare și evaluare a politicilor de tineret. Conform Strategiei CNTM, actualmente sunt stabilite 5 direcții de activitate strategică a organizației: (i)Educația tinerilor; (ii)Drepturile tinerilor și incluziunea socială; (iii) Dezvoltarea organizațiilor și inițiativelor de tineret; (iv) Politici de tineret și (v) Abilitarea economică a tinerilor.

În cadrul proiectului “Cetățeni activi, comunități prospere-faza II”, implementat cu suportul Fundației Est-Europene din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Suedia, Consiliul Național al Tineretului din Moldova planifică să realizeze o  serie de analize independente care vin să analizeze impactul politicilor publice asupra tinerilor din RM, după cum urmează:

Analiză independentă a Planului Național de Acțiuni în domeniul Drepturilor Omului pentru anii 2018-2022 (PNADO III)

În anul 2022 se termina perioada de implementare a Planului Național de Acțiuni în domeniul Drepturilor Omului pentru anii 2018-2022 (PNADO III) fapt ce impune Guvernul să inițieze procesul de inițiere a procesului de măsurare a impactului PNADO. În această ordine de idei, în cadrul proiectului ne propunem să analizăm impactul PNADO asupra dezvoltări și incluziunii tinerilor așa cum revede actul în cauză.

Relevanța acestei cercetări se justifică prin faptul că este nevoie să avem o analiză de impact al acestui plan de acțiuni asupra tinerilor și cum acesta a influențat situația acestora în Moldova, astfel având la bază date bazate pe evidențe, o să contribuim la promovăm mai eficient necesitățile tinerilor în cadrul noului plan de acțiuni pentru un potențial PNADO IV.

Rezultatele analizei independente a PNADO III vor fi promovate în vederea inserției priorităților tinerilor în nou noul plan de acțiuni PNADO IV care cel mai probabil va fi inițiat de Guvern în anul 2021.

Termeni de Referință.

Evaluarea legislației elaborate în parte ce ține de perspectiva de participare a tinerilor în scrutinele electorale și elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru a fundamenta necesitatea inițierii reformei de reducere a vârste votanților în Moldova

Subiectul privind neparticiparea tinerilor în scrutinele electorale reprezintă un aspect des evidențiat de către instituțiile mass-media și experții acestora, unde tinerii sunt prezentați ca cei care nu participă la vot fără măcar a intra în detalierea problemelor cu care aceștia se confruntă și ce bariere întâmpină în procesul de participare în procesele electorale.

Întru a susține eforturile de Advocacy pentru modificarea legislației RM pentru acordarea dreptului de vot tinerilor de la 16 ani precum și digitalizarea dreptului de vot!, vom elabora un studiu de fezabilitate pentru a fundamenta necesitatea inițierii acestei reforme. În baza recomandărilor din cadrul studiului de fezabilitate, vom veni cu recomandări către CEC, Parlament, Guvern. În calitate de aliat pentru inițiativă vom avea și CALC.

Termeni de Referință.

Evaluarea necesităților tinerilor din regiunea UTA Găgăuzia și elaborarea Strategiei raionale pentru dezvoltarea sectorului de tineret

Pentru a susține eforturile grupurilor locale de advocacy și crearea premiselor pentru dezvoltarea sustenabilă a sectorului de tineret din raioanele țintă. Procesul de elaborare a strategiei va fi însoțit de ateliere de consultare și validare, dar și inițierea proceselor de advocacy întru a asigura aprobarea acesteia. Rezultatele/recomandările obținute în urma cercetărilor date vor fi prezentate decidenților în scop de a fi promovate și acceptate spre implementare.

Termeni de Referință.

Dosarul de aplicare va fi transmis până în data 31 Mai 2022, prin e-mail la bogdaniasan@gmail.com cu mențiunea „Servicii de expertiză_numele studiului”.

Pentru întrebări de clarificare, vă rugăm să contactați Coordonatorul Politici de Tineret și Advocacy al CNTM, Bogdan Iașan, la adresa de e-mail bogdaniasan@gmail.com sau la numărul de telefon (+373 22) 23 51 75.

Alte noutăți

Prioritățile Tinerilor în Alegerile Prezidențiale și Rolul Lor în Contextul Integrării Europene!

Citește

Better Learning Programme/BLP1

Citește

Youth Summer Camp: Safety, Security, and Mental Well-being

Citește

Prioritățile Tinerilor în Alegerile Prezidențiale și Rolul Lor în Contextul Integrării Europene

Citește

Tinerii au nevoie de tine!

Devino organizație membru CNTM!

Redirecționează 2% către CNTM și contribuie la proiecte pentru tineri!

Denumire juridică

Asociatia Obstească”CONSILIUL NATIONAL AL TINERETULUI DIN MOLDOVA”

Adresă juridică

Republica Moldova, Chisinau, str. Petru Rares, 18

Cod Fiscal

1009620000712

Denumirea băncii

BC Moldindconbank SA, filiala Centru Chisinau

SWIFT

MOLDMD2X309

Codul bancar

MD56ML000000002251709693

Contacte

Telefon: (+373) 22 233 088

Fax: (+373) 22 235 175

Email: cntm.corespondenta@gmail.com, cntm.contabilitate@gmail.com

Sari la conținut