TERMEN EXTINS: APEL DE SELECTARE A ORGANIZAȚIILOR SOCIETĂȚII CIVILE PENTRU PARTICIPARE ÎN CADRUL UNUI PROGRAM DE CAPACITARE ÎN DOMENIUL SERVICIILOR DE TINERET

CNTM anunță apel privind selectarea a 20 de organizații ale societății civile ce urmează a fi implicate într-un program de capacitare în domeniul monitorizării și implementării serviciilor inovative pentru tineri, care să contribuie la incluziunea tinerilor NEET pe piața muncii, în educație, instruire și securitate socială.

Concursul este realizat în cadrul proiectului „Oportunități mai bune pentru tinerii și tinerele care nu beneficiază de educație, formare și locuri de muncă (Inițiativa de Incluziune a Tinerilor și Tinerelor NEET)”, implementat de Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Consiliul Național al Tineretului din Moldova, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare și Agenția pentru Dezvoltare Regională din Transnistria, finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia.

Scopul programului vizează împuternicirea organizațiilor societății civile în vederea monitorizării și dezvoltării serviciilor pentru tinerii NEET în Moldova, îmbunătățirii modalității de livrare și integrării sociale a tinerilor prin intermediul serviciilor de suport, precum și participarea la activități de instruire (online și offline) și activități practice de promovare și monitorizare a serviciilor de suport adresate tinerilor NEET.

ORGANIZAȚIILE PARTICIPANTE ÎN CADRUL PROGRAMULUI DE CAPACITARE VOR AVEA POSIBILITATEA DE A APLICA LA UN PROGRAM DE GRANTURI ORIENTAT SPRE DEZVOLTAREA SERVICIILOR PENTRU TINERII NEET, CU VALOAREA DE PANĂ LA 20.000 EURO!

În cadrul programului, organizațiile participante vor fi echipate cu instrumente de monitorizare, planificare și dezvoltare a serviciilor pentru tinerii NEET și vor putea:

 • să participe la un program de instruiri privind – (1) modalitățile de creare a unui serviciu, integrarea elementelor de incluziune și egalitate în cadrul serviciilor, (2) analiza datelor pentru planificarea și evaluarea serviciilor; (3) scriere de proiecte; (4) dezvoltarea serviciilor inovative pentru tinerii NEET, inclusiv cu prezentarea experienței internaționale în domeniu;
 • ca urmare a programului de instruire, să aplice la un program național de granturi, cu valoarea de până la 20.000 EURO, oferit pentru minim 15 organizații pentru dezvoltarea/ îmbunătățirea serviciilor pentru tinerii NEET (organizațiile care au participat la programul de instruire vor avea prioritate) în scop de monitorizare și promovare a serviciilor inovative pentru tinerii NEET, inclusiv activități de advocacy;
 • să analizeze și să monitorizeze serviciile pentru tineri;
 • să presteze servicii inovative de outreach;
 • să promoveze prin activități de advocacy sustenabilitatea acestor servicii la nivel local.

În rezultatul acestui program, organizațiile societății civile vor fi capabile să testeze serviciile inovatoare pentru tineri ancorate în cele mai bune practici și inovații politice. În plus, programul va permite societății civile să proiecteze și să testeze măsuri pozitive specifice, care să împuternicească tinerele și tinerii NEET să găsească un loc de muncă, să se integreze în educație și să își câștige independența socio-economică, transformându-i astfel în agenți activi ai schimbării și dezvoltării comunitare.

Vor fi considerate eligibile pentru programul de capacitare organizațiile care:

 • au minim 3 (trei) ani de experiență activă (cu implementare de proiecte, servicii);
 • au o reputație ireproșabilă în raport cu donatorii, partenerii dar și beneficiarii acestora;
 • au prestat/ prestează servicii pentru tineri sau alt grup relevant;
 • intenționează să dezvolte/ îmbunătățească servicii pentru tinerii NEET;
 • sunt disponibile să participe la toate activitățile programului (activitățile de instruire, lucru individual) până la finele programului;
 • au potențial de a realiza schimbări sistemice (de instituționalizare, îmbunătățire, livrare sustenabilă a serviciilor) la nivel local sau național;
 • experiența anterioară sau curentă în lucru cu tinerii NEET se consideră un avantaj (a se vedea în Anexă criteriile de evaluare).

Dacă organizația din care faci parte este interesată de crearea și monitorizarea unor servicii incluzive și a unor oportunități mai bune pentru tinerii NEET, te invităm să expediezi dosarul de aplicare, care va conține:

 1. Formularul de participare;
 2. Indicarea persoanei delegate să participe la program (presupune implicarea activă a persoanei respective la toate activitățile, acces la microfon/cameră la activități online, implicare în activități practice);
 3. Scrisoare de angajament din partea organizației prin care asigură că persoana delegată va participa activ la toate activitățile din programul de capacitare;
 4. CV-ul organizației candidate și a persoanei delegate.

Dosarul de aplicare va fi transmis prin e-mail la cntm.corespondenta@gmail.com cu mențiunea „Program de capacitare NEET”.  

Termen limită de aplicare: 7 septembrie, ora 23:59

Persoane de contact: Coordonator de proiect, Mihaela Borcoi, e-mail: mihaela.borcoi@cntm.md, cntm.corespondenta@gmail.com, tel: 022 235 175

ANEXA 1

CRITERIILE DE EVALUARE A ORGANIZAȚIILOR APLICANTE

CRITERIUL DE EVALUAREPUNCTAJUL MAXIM
1. Experiența demonstrată de activitate (minim trei ani), cu realizare de proiecte, livrare servicii etc.25
2. Experiența în prestarea serviciilor30
3. Ideea intervenției pe care o planifică (legată de dezvoltarea și monitorizarea serviciilor pentru tinerii NEET)30
4. Disponibilitatea de implicare în toate activitățile programului (persoana delegată, CV)15
TOTAL100 puncte

Alte noutăți

Prioritățile Tinerilor în Alegerile Prezidențiale și Rolul Lor în Contextul Integrării Europene!

Citește

Better Learning Programme/BLP1

Citește

Youth Summer Camp: Safety, Security, and Mental Well-being

Citește

Prioritățile Tinerilor în Alegerile Prezidențiale și Rolul Lor în Contextul Integrării Europene

Citește

Tinerii au nevoie de tine!

Devino organizație membru CNTM!

Redirecționează 2% către CNTM și contribuie la proiecte pentru tineri!

Denumire juridică

Asociatia Obstească”CONSILIUL NATIONAL AL TINERETULUI DIN MOLDOVA”

Adresă juridică

Republica Moldova, Chisinau, str. Petru Rares, 18

Cod Fiscal

1009620000712

Denumirea băncii

BC Moldindconbank SA, filiala Centru Chisinau

SWIFT

MOLDMD2X309

Codul bancar

MD56ML000000002251709693

Contacte

Telefon: (+373) 22 233 088

Fax: (+373) 22 235 175

Email: cntm.corespondenta@gmail.com, cntm.contabilitate@gmail.com

Sari la conținut