„Stagiile de calitate” – o nouă publicație lansată de Consiliul Național al Tineretului din Moldova și Alianța Studenților din Moldova

Luând în considerare faptul că desfășurarea unor stagii cu succes, calitative și cu impact, în Republica Moldova este problematic, unele documente și analize a cadrelor legale, care ar prezenta situația actuală în țară lipsesc, Consiliul Național al Tineretului din Moldova, în parteneriat cu Alianța Studenților din Moldova, lansează studiul „Stagiile de calitate”.

Întrucât stagiile de practică joacă un rol-cheie în creșterea accesului tinerilor pe piața muncii și integrării lor profesionale, prezentul studiu are drept scop evaluarea situației actuale a stagiilor de practică din Republica Moldova, identificarea exemplelor de bune practici internaționale și identificarea  unor  soluții,  modalități  și  domenii  de  intervenție  pentru  sporirea  calității  și eficienței acestora.

Orice stagiu  de  practică implică câțiva actori, fiecare dintre aceștia având rolul, contribuțiile și responsabilitățile lor. Beneficiarii apreciază drept necesare stagiile de practică, considerându-le benefice pentru viitorul lor profesional. Utilitatea stagiilor este recunoscută și de majoritatea angajatorilor. Totuși, din situația existentă în țară observăm că studenții atunci când doresc să desfășoare un stagiu de practică întâmpină anumite greutăți, iar angajatorii duc lipsă de brațe de muncă și stagiari. În acest studiu, autorii au încercat să identifice și care sunt cauzele.

În  baza celor expuse în studiu, prezentând principalele preocupări legate de calitatea stagiilor, au fost identificate câteva recomandări care, fiind luate în considerare, ar putea contribui la îmbunătățirea situației privind stagiile de practică eficiente:

  • Încheierea unui acord de stagiu tripartit, care să fie respectat de ambele părți;
  • Definirea clară a obiectivelor profesionale și didactice, îndrumare și asistare;
  • Recunoașterea adecvată a stagiului;
  • Durata rezonabilă;
  • Protecția socială și remunerarea adecvată a stagiarilor;
  • Transparența informației privind drepturile și obligațiile;
  • Să existe un cadru de evaluare și notare clar și bine definit;
  • Motivarea persoanelor care asigură mentoratul în instituțiile gazdă, etc.

Creșterea  calității  stagiilor  de practică ar  putea  constitui  un  instrument util și  eficient de sporire a gradului de inserție a tinerilor/ absolvenților pe piața muncii. Stagiile de practică sunt  concepute  ca  fiind  în  mod  primordial  un  instrument  de  dobândire  a  unor  competențe și abilități practice de către tinerii specialiști și studenți.

Întreg studiu poate fi răsfoit aici.

Alte noutăți

Prioritățile Tinerilor în Alegerile Prezidențiale și Rolul Lor în Contextul Integrării Europene!

Citește

Better Learning Programme/BLP1

Citește

Youth Summer Camp: Safety, Security, and Mental Well-being

Citește

Prioritățile Tinerilor în Alegerile Prezidențiale și Rolul Lor în Contextul Integrării Europene

Citește

Tinerii au nevoie de tine!

Devino organizație membru CNTM!

Redirecționează 2% către CNTM și contribuie la proiecte pentru tineri!

Denumire juridică

Asociatia Obstească”CONSILIUL NATIONAL AL TINERETULUI DIN MOLDOVA”

Adresă juridică

Republica Moldova, Chisinau, str. Petru Rares, 18

Cod Fiscal

1009620000712

Denumirea băncii

BC Moldindconbank SA, filiala Centru Chisinau

SWIFT

MOLDMD2X309

Codul bancar

MD56ML000000002251709693

Contacte

Telefon: (+373) 22 233 088

Fax: (+373) 22 235 175

Email: cntm.corespondenta@gmail.com, cntm.contabilitate@gmail.com

Sari la conținut