Evaluarea cheltuielilor destinate sectorului de tineret a APL-urilor de nivelul II

Tinerii (conform Legii cu privire la tineret nr. 215 din 29.07.2016, persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 și 35 ani) reprezintă un potențial uman și economic important care necesita a fi valorificat eficient prin intermediul unor politici și servicii orientate spre activarea potențialului maxim a acestora. Conform datelor BNS, în anul 2018 în Republica Moldova numărul tinerilor este de 1,208,928.Datorită capacităților intelectuale, puterii de a se mobiliza rapid, dar și potențialului de inovare, ei sunt motorul schimbărilor sociale, economice și politice din întreaga lume, inclusiv în Republica Moldova. 

Raportul de evaluare a bugetelor publice locale studiază structura cheltuielilor pentru sectorul de tineret la nivelul administrației publice locale de nivelul II și pune accentul de bază pe analiza aspectelor generale privind finanțarea politicilor de tineret la nivel local și calitatea gestionării cheltuielilor publice locale în domeniul tineretului.

Scopul raportului este de a analiza modul de alocare și utilizare a resurselor publice locale, inclusiv a aspectelor ce țin de oportunitatea și necesitatea acestora în domeniul tineret. Raportul dat susține eforturile Consiliului Național al Tineretului din Moldova, în procesul evaluare și îmbunătățire a proceselor de bugetare și implementare a politicilor de tineret la nivel local și central. 

Evaluarea cheltuielilor la nivel de APL II are drept scop identificarea factorilor care pot spori eficiența valorificării resurselor publice destinate politicilor și lucrului de tineret la nivel local. Raportul nu urmărește doar să evalueze cantitativ bugetele locale, ci să evalueze măsura în care prioritățile de tineret au fost acoperite de bugetele raionale.

Raportul se bazează pe domeniile și prioritățile stabilite în Legea cu privire la tineret, Strategia Națională de Dezvoltare a Sectorului de Tineret 20142020, aprobată prin hotărâre de guvern nr. 1006 din 10.12.2014, a planului de acțiuni al strategiei și a rapoartelor de implementare existente, a strategiilor locale de tineret și prioritățile strategice locale destinate sectorului de tineret.

Astfel, CNTM își propune evaluarea gradului de coeziune a intervențiilor locale la prioritățile naționale în domeniul de tineret, gradul de finanțare a acestora, eficiența utilizării banilor publici și identificarea rolului tinerilor în acest proces. Raportul își propune să stabilească în mod detaliat gradul de participare a tinerilor în procesul de bugetare și executare a bugetului, precum și să stabilească eficiența participării structurilor reprezentative a tinerilor în aceste procese.  

Datele colectate și concluziile formulate vor fi utilizate pentru susținerea eforturilor MECC și APL de dezvoltare a politicilor de tineret și lucrului de tineret la nivel local, consolidarea practicilor pozitive de valorificare a banilor publici destinați tinerilor, sporirea transparenței cheltuielilor publice și a rolului tinerilor și structurilor reprezentative a acestora în acest proces. Datele și rezultatele raportului urmează a fi puse la dispoziția decidenților la nivel central și local.  

Altele

Raport de Evaluare a nivelului de dezvoltare organizațională a structurilor de Tineret din Republica Moldova

Citește

ACCESUL TINERILOR LA LOCUINȚE

Citește

Отчет потребностей молодёжи Рыбницкого района (Приднестровье)

Citește

Raport de evaluare a necesitățiilor tineriilor din raionul Rezina

Citește

Tinerii au nevoie de tine!

Devino organizație membru CNTM!

Redirecționează 2% către CNTM și contribuie la proiecte pentru tineri!

Denumire juridică

Asociatia Obstească”CONSILIUL NATIONAL AL TINERETULUI DIN MOLDOVA”

Adresă juridică

Republica Moldova, Chisinau, str. Petru Rares, 18

Cod Fiscal

1009620000712

Denumirea băncii

BC Moldindconbank SA, filiala Centru Chisinau

SWIFT

MOLDMD2X309

Codul bancar

MD56ML000000002251709693

Contacte

Telefon: (+373) 22 233 088

Fax: (+373) 22 235 175

Email: cntm.corespondenta@gmail.com, cntm.contabilitate@gmail.com

Sari la conținut