thumb image

Stimularea Inițiativelor Locale de Tineret – idei, rezultate, recomandări

„Publicarea broșurei „Stimularea Inițiativelor Locale de Tineret – idei, rezultate, recomandări” a fost un rezultat frumos al proiectului cu același nume, realizat de Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova (CNTM) în cadrul Programului FHI 360 Consolidarea Societăţii Civile în Moldova, finanţat de către Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID). Scopul publicației este de a comunica ideea proiectului, și, cel mai important, rezultatele acestuia – 13 inițiative de tineret din 13 regiuni ale Moldovei, implementate cu succes de către grupurile de tineri din aceste comunități. Broșura prezintă fiecare localitate, proiectul comunitar al tinerilor, procesul de lucru și rezultatul final. Aceasta reprezintă, de asemenea, și un ghid practic pentru tinerii cu inițiativă, întrucît include și recomandări pentru o implementare cu succes a ideilor de proiect.

CNTM are siguranța că Republica Moldova va avea un viitor frumos atît timp cît există tineri cu inițiativă, care au curajul de a comunica ideilor lor, de a cere ajutor și de a merge pînă la capăt în implementarea proiectelor comunitare, stimulînd și dezvoltînd spiritul civic în cei din jur, astfel reprezentînd un exemplu demn de urmat pentru generațiile ce urmează.”