thumb image

Stagiile de calitate

Întrucât stagiile de practică joacă un rol-cheie în creșterea accesului tinerilor pe piața muncii și integrării lor profesionale, prezentul studiu are drept scop evaluarea situației actuale a stagiilor de practică din Republica Moldova, identificarea exemplelor de bune practici internaționale și identificarea  unor  soluții,  modalități  și  domenii  de  intervenție  pentru  sporirea  calității  și eficienței acestora.

Orice stagiu  de  practică implică câțiva actori, fiecare dintre aceștia având rolul, contribuțiile și responsabilitățile lor. Beneficiarii apreciază drept necesare stagiile de practică, considerându-le benefice pentru viitorul lor profesional. Utilitatea stagiilor este recunoscută și de majoritatea angajatorilor. Totuși, din situația existentă în țară observăm că studenții atunci când doresc să desfășoare un stagiu de practică întâmpină anumite greutăți, iar angajatorii duc lipsă de brațe de muncă și stagiari. În acest studiu, autorii au încercat să identifice și care sunt cauzele.