thumb image

Raportul Bugetelor locale pentru anul 2014, componenta tineret

Raportul Bugetelor publice locale pentru anul 2014, a fost realizat în contextul strategiei organizației pentru anii 2014 – 2018 și reprezintă o continuitate a eforturilor CNTM de monitorizare și evaluare a procesului de elaborare și administrare a banilor publici destinați activităților de tineret. Raportul dat are un caracter anual fiind realizat începând cu anul 2011.

Prin intermediul acestui raport, CNTM analizează modul în care au fost alocate și utilizate resursele publice locale, în domeniul de tineret în toate cele 35 de unități teritorial-administrative din Republica Moldova. Totodată, acesta prezintă și analizează bugetele atât sub aspect cantitativ, cât și modul în care se administrează aceste resurse.