thumb image

Raport: Evaluarea Transversală a Politicilor de Tineret

În cadrul raportului „Analiza transversală a politicilor de tineret”, Consiliul Național al Tineretului din Moldova a analizat patru documente de politici publice relevante domentiului de tineret și cum în acestea sunt prezentate gradul de integrare a tinerilor, a priorităților și necesităților tinerilor și cum aceste documente sectoriale de politici sunt elaborate și aliniate la exigențele Legii cu privire la Tineret și a gradului de sinergie cu prioritățile naționale în domeniul tineret.

Documentele analizate sunt: „Strategia Națională în domeniul Migrației și Azilului”, „Programul Național privind Controlul Tutunului pentru anii 2012- 2016”, „Strategia de dezvoltare a culturii „Cultura 2020”, „Planul de acțiuni privind minimizarea practicii de achitare a salariilor „în plic” și „muncii la negru”. În fiecare dintre acestea este arătat modul în care sunt definite problemele, cum sunt elaborate intervențiile și implementate acestea.