thumb image

Raport de evaluare instituțională a sectorului de tineret din Republica Moldova

Strategia CNTM 2014-2018, stabilește „dezvoltarea organizațiilor și inițiativelor de tineret” în calitate de prioritate strategică, pe lângă „educația tinerilor”, „drepturile tinerilor și incluziunea socială”, precum și „politici de tineret”. În cadrul direcției „Dezvoltarea organizațiilor și a inițiativelor de tineret”, unul dintre obiectivele-pivot ține de consolidarea capacităților organizaționale.

Acest obiectiv urmărește eficientizarea proceselor interne  a organizațiilor și inițiativelor de tineret, dezvoltarea și fortificarea mecanismelor/ instrumentelor operaționale și nu în ultimul rând buna guvernare. Astfel, prezentul program își propune să:

  • capaciteze organizațiile de tineret în a elabora și aproba planuri sau strategii de lungă durată într-un mod realist, bazat pe situația reală a tinerilor din localitate (nevoile și interesele acestora);
  • capaciteze organizațiile de tineret în a evalua efortul său de lungă și durată și de alinia proiectele sale pe termen scurt cu obiectivele strategice;
  • capaciteze organizațiile de tineret în a identifica și obține diverse surse de finanțare pentru a implementa cu succes strategiile și planurile sale de lungă durată;
  • capaciteze organizațiile de tineret în a interacționa atât cu tinerii cât și cu autoritățile publice în vederea creării de posibilități pentru participarea reală a acestora în luarea deciziilor care-i privesc direct;
  • capaciteze organizațiile de tineret pentru a fi transparente și etice.