thumb image

Policy Paper „Accesul tinerilor la locuințe”, 2015

„Accesul tinerilor la locuințe” este un studiu elaborat de Ghenadie Negrei, la solicitarea Consiliului Național al Tineretului din Moldova, cu suportul Fundației Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei. Documentul prezintă în mod exhaustiv situația politicilor statului, situația tinerilor cu privire la accesul la locuințe în Republica Moldova și analizează diferite programe implementate peste hotarele Republicii Moldova și care s-au dovedit a fi eficiente.