thumb image

ONG-urile Transnistriei

Organizaţiile neguvernamentale ale Transnistriei reprezintă un obiect de studiu interesant. Sectorul non-guvernamental, ca unul din subiectele de bază ale societăţii civile din Transnistria se deosebeşte prin structura sa neomogenă şi lipsa unui vector unic al dezvoltării proceselor interne. Unul din cele mai dezvoltate oraşe a Transnistriei, în care la momentul dat este concentrată şi activează cea mai mare parte a ONG-urilor este Tiraspolul. La fel în Bender şi Dubăsari există organizaţii neguvernamentale, al căror grup ţintă preponderent sunt persoanele cu diverse tipuri disabilităţi (în Dubăsari, spre exemplu, veteranii de război şi muncă, care deseori sunt şi invalizi). În Slobozia în afară o atenţie sporită este li acordată şi sportivilor. Din păcate, foarte puţine ONG-uri acordă atenţie persoanelor infectate cu HIV, persoanelor dependente de droguri, minorităţilor naţionale, şi femeilor în calitate de grup ţintă. De asemenea, nu sunt suficient de dezvoltate parteneriatele între organizaţii neguvernamentale, dar şi colaborarea ONG-urilor cu structurile guvernamentale. 

La momentul dat, sectorul non-guvernamental al Transnistriei se află la etapa creării şi se confruntă cu probleme precum:
– situaţia politică în regiune;
– probleme finaciare, deficit de resurse;
– activismul scăzută a populaţiei;
– neconştientizarea menirii ONG-urilor de către populaţie;
– lipsa specialiştilor în domeniu.

Dar necătînd la toate dificultăţile şi problemele, ONG-urile Transnistriei se bucură de dreptul său la existenţă şi au succes în rezolvarea problemelor sociale din regiune, sporind nivelul de activism şi participare al populaţiei.

(Autorii articolului: Elena Nicolaeva şi Alina Bazarenco)